banner-mi5-pro
Informácie o Xiaomi Mi5S k nám zo za?iatku prúdili vo ve?kom mno?stve, no potom sa tento smartfón na nieko?ko tý?d?ov zahalil a nedozvedeli sme sa ni? nové. Na??astie, novinky opä? pri?li a boli to hne? ve?mi zaujímavé informácie. Hovorili o tom, ?e model Mi5S bude vybavený podobným rie?ením domovského tla?idla, aké ponúka nový iPhone 7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nieko?ko zdrojov dokonca hovorí o tom, ?e smartfón ponúkne ultrazvukový skener odtla?kov prstov, ktorý bude umiestnený pod celým displejom. Teória hovorí, ?e bude jedno, kam svoj prst na displeji polo?íte, smartfón budete vedie? bez problémov odomknú?. Práve obrázok, ktorý dnes unikol, vysvet?uje toto kon?truk?né rie?enie. Pod?a obrázka teda polo?íte prst na displej a ak ho u? máte nakonfigurovaný, odomknutie bude otázkou stotiny sekundy.

Xiaomi Mi5 Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

mi5s-underglass-fingerprint-ppt-leak

TIP: Xiaomi Mi5S príde s podobným rie?ením domovského tla?idla ako iPhone 7

Na prednej strane teda nebude ?iadne hardvérové domovské tla?idlo, ?o by mohlo poskytnú? Xiaomi úplne nové mo?nosti pri navrhovaní dizajnu. Ultrazvukový sníma? odtla?kov funguje aj na materiáloch ako hliník alebo plast. Touto technológiou u? disponuje známy výrobca procesorov, spolo?nos? Qualcomm, ktorá v?ak limituje pou?ívanie len na svoje high-end procesory.

Ultrasonic-fingerprint-scanner-Qualcomm-Sense-ID-nahlad

V budúcnosti mô?eme o?akáva? ?oraz viac výrobcov, ktorí vyu?ijú svoje vlastné rie?enie a o nieko?ko rokov by sme na smartfónoch dokonca nemuseli nájs? ani jedno hardvérové tla?idlo. I ke? táto budúcnos? nie je a? tak ?aleko, jednozna?ne oce?ujeme inovácie v oblasti zabezpe?enia, ktoré nám svetoví výrobcovia neustále ponúkajú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
85%
Chcem to
8%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]