banner-mi5s-plusPosledná konferencia Xiaomi bola pre túto spolo?nos? významným mí?nikom. Predstavila na nej svoje najnov?ie zariadenia. Okrem dlho o?akávaného Xiaomi Mi Note 2 a revolu?ného Mi MIX sme sa do?kali aj ?al?ieho headsetu virtuálnej reality. Gigant toti? predstavil nové Mi VR okuliare.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi napreduje ú?asným tempom, preto niet divu, ?e sa spolo?nos? anga?uje vo viacerých technológiách. Nový headset pre smartfóny je u? druhým v poradí. Oproti predchádzajúcemu modelu ide o naozaj ve?ký krok vpred. A tak, ako tomu bolo doteraz, aj tieto VR okuliare okrem skvelých inovácií so sebou priná?ajú skvelú cenu. Novinku si budeme môc? zakúpi? u? za 27 ?!

xiaomi-vr-okuliare

TIP: Xiaomi Mi Note 2 oficiálne

Táto novinka je plne kompatibilná s najnov?ími smartfónmi od Xiaomi. Konkrétne sa jedná o ?erstvo predstavený high-end Mi Note 2. Zoznam dop??ajú okrem klasickej Mi5-ky aj Mi5S a zvä??ený model Mi5S Plus s duálnym fotoaparátom. Xiaomi sa vrámci mo?ností sna?ila prinies? pre potenciálnych pou?ívate?ov ?o najlep?í zá?itok zo sledovania filmov, hrania hier a iného obsahu ur?eného pre VR.

xiaomi-vr-senzor

Medzi najvä??ie inovácie patrí hlavne vstavaný pohybový senzor, ktorý zabezpe?í a? 16-násobne vä??iu citlivos? pohybu, ?i?e ka?dý pohyb hlavou bude ove?a rýchlej?í a presnej?í. V?aka neskuto?ne malému oneskoreniu, ktorého hodnota je len 16 ms, pou?ívate? ani nepostrehne oneskorenie obrazu pri pohybe, ?o len znova dokazuje, ako ve?mi Xiaomi zále?í na zákazníkoch.

xiaomi-vr

Skvelý pocit z pohybu vo svete virtuálnej reality zabezpe?í aj 9-osí ovláda? pohybu, v?aka ktorému bude otá?anie hlavou ove?a presnej?ie ako kedyko?vek predtým. Celkovo sú nové VR okuliare skuto?ne vydareným doplnkom pre roz?írenú realitu pomocou smartfónu, s ktorou si budete môc? naplno vychutna? celý obsah, ktorý ponúka nový MIUI VR obchod.

xiaomi-mi-vr-oficialne

miui-vr-store

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
16%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]