banner-redmi-pro
O spolo?nosti Xiaomi je v?eobecne známe, ?e okrem smartfónov zameriava nemalú ?as? svojho ?asu a úsilia aj na inteligentné produkty iného druhu. Len 2 tý?dne dozadu sme sa tak do?kali inteligentnej mini prá?ky, pred tý?d?om zas svetlo sveta uzrela opä? inteligentná kanvica na filtrovanie vody a na tento tý?de? si pre nás ?ínsky gigant pripravil inteligentný robotický vysáva?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O tomto produkte sme u? posledných pár dní ?o to po?uli. Po prvých informáciách o Xiaomi Mi Robot Vacuum sme sa tak do?kali aj porovnávacieho videa, v ktorom si to novinka rozdala s konkuren?ným vysáva?om od spolo?nosti iRobot. Dnes sme sa do?kali oficiálneho predstavenia nového inteligentného domáceho pomocníka. Tento pracant vyu?íva laserový detektor vzdialenosti, ktorý vysáva?u umo??uje vidie? celé jeho okolie. Táto detekcia prebehne a? 1800-krát za jedinú sekundu, ?o znamená, ?e sa vysáva? naozaj nikdy nestratí. Spolo?nos? Xiaomi ?alej uvádza, ?e podobnú laserovú technológiu vyu?ívajú aj samoriadiace autá. Mi Robot Vacuum je vysokointeligentný produkt, ktorý podporuje simultánnu lokalizáciu a mapovanie. Taktie? vyu?íva algoritmus, ktorý umo??uje zmapovanie celého terénu a následné vypo?ítanie tej najefektívnej?ej trasy ?istenia.

xiaomi-robot-vacuum-3

Xiaomi Mi Robot Vacuum je tie? vybavený a? 12 rôznymi senzormi, vrátane ultrazvukového radarového senzora, gyroskopu, akcelerometra ?i senzora, ktorý zabra?uje vysáva?u padnú? z vyvý?ených miest. Tieto senzory sa postarajú o dokonalú efektivitu práce, ke??e s ich pomocou sa vysáva? dostane do ka?dého jedného kútu. Ve?kou výhodou tohto produktu je taktie? trojica dedikovaných procesorov, ktorá zabezpe?uje neustále mapovanie okolia v reálnom ?ase. Pomocou vy??ie spomenutého laserového senzora Mi Robot Vacuum ?alej mapuje aj pozíciu nabíjacieho adaptéra, ku ktorému sa doká?e v prípade potreby pripoji? svojpomocne. Vysáva? sa taktie? vráti do svojej ?domovskej stanice? aj vtedy, ke? kompletne dokon?í svoj pracovný cyklus.

xiaomi-robot-vacuum-8

Po stránke vysávacích schopností sa najnov?í produkt spolo?nosti Xiaomi ur?ite nenechá zahanbi?. Mi Robot Vacuum skrýva vo svojich útrobách vysokovýkonný ventilátor, ktorý doká?e ponúknu? ohromnú saciu silu. Nemusíte sa tak obáva? ne?elaných omrviniek, prachu, ale ani iných vä??ích ne?istôt. Dynamická bo?ná kefa doká?e hravo zmies? ne?istoty z rohov, ktoré následne vysáva? vsaje do svojho vnútra. Hlavná centrálna kefa ?alej pozmetá aj tú vä??iu ?pinu vrátane vlasov, chumá?ov prachu, ?i chlpov od domácich milá?ikov. Najnov?iemu produktu od ob?úbenej ?ínskej spolo?nosti nerobí problém ani h?bkové ?istenie podlahy, ktoré sa postará o vydrhnutie v?etkých ?kár a nerovností.

xiaomi-robot-vacuum-16

Kon?truk?né spracovanie novinky je na kvalitatívne vysokej úrovni. Telo vysáva?a je vysoké len 9,6 cm, tak?e sa doká?e bez vä??ích problémov vprata? naozaj v?ade. Pou?itý materiál sp??a tie najvy??ie kritériá a zabezpe?uje vysáva?u poriadnu pevnos? spolu s vysokou odolnos?ou vo?i opotrebeniu. Nabíjacia stanica vysáva?a taktie? sp??a najvy??í stupe? po?iarnej ochrany. Dizajn je jednou z vecí, ktoré spolo?nos? Xiaomi ovláda na výbornú. Toto sa uplatnilo aj pri Mi Robot Vacuum, ktorý prichádza v bielom farebnom vyhotovení s okrúhlym telom. Pod vrstvou kvalitného plastu sa nachádza 5200 mAh batéria s maximálnou výdr?ou 2,5 hodiny neustáleho chodu, ?o v prepo?te znamená zhruba 250 povysávaných m2.

xiaomi-robot-vacuum-1

S novinkou prichádza aj aplikácia, cez ktorú je mo?né sledova? prácu robotického vysáva?a v reálnom ?ase, ale aj mu prácu naplánova?. Nie je problém nastavi? ani jeho prácu po?as ka?dého d?a v tom istom ?ase. ?alej je mo?né sledova? stav batérie, ako aj ?istenia, ?i rozlohu práve upratovanej miestnosti. Oficiálny predaj Xiaomi Mi Robot Vacuum za?ína v domovskej ?íne u? 6. septembra, kde sa bude predáva? za naozaj nízku sumu 1699 juanov, ?o v prepo?te ?iní 228 ?.

xiaomi-robot-vacuum-4

TIP: Porovnanie Xiaomi Mi Robot Vacuum a iRobot Roomba 880 na videu

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
84%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]