Xiaomi prichádza s ďalším užitočným produktom, je ním kanvica na filtrovanie vody

banner-redmi-3sSpolo?nos? Xiaomi je známa tým, ?e nepozná zmysel sloví?ka ,,nemo?né“. Tento fakt sa nám potvrdzuje pri ka?dom jednom smartfóne a rovnako aj pri v?etkých produktoch, ktoré spolo?nos? vyrába do domácností. Najnov?í z nich doká?e opä? nie?o výnimo?né, a to premeni? ?istú vodu na e?te ?istej?iu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V poslednom ?ase sa akoby roztrhlo vrece s rôznymi gadgetmi od ob?úbenej ?ínskej spolo?nosti. Behom krátkych chví? sme sa ich do?kali vskutku po?ehnane. Ve? len tento mesiac sme mohli by? svedkami predstavenia a? ?iestich rôznych inteligentných produktov. Xiaomi v?ak na?alej pokra?uje v predstavovaní ?al?ích a ?al?ích. Najnov?í z nich je podobne, ako nedávno predstavená mini prá?ka, ur?ený preva?ne do domácností. ?ínsky výrobca zostal verný tradícii a novinku vyrába v spolupráci s inou spolo?nos?ou. Táto spolo?nos? nesie názov Viomi a stará sa o výrobu kanvíc, ktoré doká?u filtrova? ne?istoty vo vode. Preto nie je azda ?iadnym prekvapením, ?e spolupráca týchto výrobcov so sebou priná?a práve takýto produkt, ktorý nesie ozna?enie Viomi L1.

Xiaomi Redmi 3S mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

TIP: Xiaomi oficiálne predstavilo inteligentnú mini prá?ku s cenou 200 ?

Hlavnou výsadou tejto filtra?nej kanvice je nepochybne dezinfekcia pomocou UV ?iarenia spolu so 7 zabudovanými filtra?nými vlo?kami. Rozmery tejto kanvice ?inia 265 x 145.5 x 262 mm a je schopná po?a? 1,5 litra tekutín. Spomínaných 7 inteligentných filtrov pochádza z Nemecka a Ju?nej Kórei, tak?e o ich kvalitatívne parametre sa rozhodne netreba obáva?. ?alej treba spomenú?, ?e ka?dý z týchto filtrov je vyrobený z iného materiálu, aby dokázali na seba púta? ?o najvä??ie mno?stvo ne?istôt a baktérií. Dezinfekcia pomocou ultrafialového ?iarenia doká?e vodu zbavi? v?etkých choroboplodných zárodkov a taktie? zní?i? podiel jeho ne?istôt.

TIP: Xiaomi Wowstick 1fs je ?al?í cool gadget od Xiaomi, ktorý bude? chcie?!

Kanvica prichádza so zabudovanou batériou, pomocou ktorej je mo?né uskuto?ni? na jedno nabitie a? 40 filtrácií. Viomi L1 je teda okrem kuchynských stolov vhodné aj na cesty, ke??e jeho nabíjanie prebieha skrz microUSB konektor. Filtre majú ?ivotnos? zhruba 6 tý?d?ov, po ktorých bude nutná ich výmena. Medzi ?al?ie nesporné výhody tejto kanvice patrí spracovanie prívodu vody, ktorý zachytáva vodu v ka?dom jednom uhle a zaistí, aby v?etky kvapky vody pre?li filtrom. Na pre?istenie celého objemu kanvice pritom nebudete ?aka? dlh?ie ako 3 minúty. Tento u?ito?ný výrobok je v ?íne mo?né predobjedna? za 33 ?, pri?om odosielanie zákazníkom je naplánované na 4. októbra.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
14%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]