Je viac ne? isté, ?e v tomto roku mô?e? o?akáva? nového nástupcu úchvatného Xiaomi Mi MIX. Dizajn druhej generácie znova navrhne francúzsky návrhár, Philippe Starck. Okrem ?pi?kového dizajnu prinesie novinka aj mnoho k?ú?ových inovácií, ?ím v segmente smartfónov znova vynikne. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na ve?trhu MWC 2017 nám mnohí výrobcovia predstavili svoje najnov?ie kúsky spolu s inovatívnymi technológiami. Spolo?nos? Goodix pri tejto významnej príle?itosti tak odhalila novú technológiu so vstavaným sníma?om odtla?kov prstov priamo v displeji. V?aka tejto mo?nosti budú môc? výrobcovia u?etri? mno?stvo miesta v kon?trukcii. Zárove? v?ak nebudú musie? pou?íva? senzor na snímanie odtla?kov prstov, ktorý bol doteraz umiestnený bu? v hardvérovom tla?idle pod displejom, alebo na zadnej strane.

zdroj fotografie: Gizmochina

Nenechaj si ujs?
Toto o?akávame od druhej generácie revolu?ného Xiaomi Mi MIX

Pod?a analytika Suna Changxua predstaví podobnú technológiu aj Apple. Do tej doby sa v?ak displej so vstavaným sníma?om odtla?kov prstov u? ocitne v prvých smartfónoch od ?ínskych výrobcov. Známy priemyselný analytik, Pan Jiutang, tvrdí, ?e prvým smartfónom s novou technológiou od spolo?nosti Goodix má by? práve spomínané Mi MIX 2. To v?ak z?aleka nebude jedinou inováciou. Predpokladá sa toti?, ?e táto novinka príde aj s displejom, ktorý pokryje viac ako 91,3 % prednej strany.

zdroj fotografie: Gizmochina

V poradí u? druhá revolu?ná novinka od Xiaomi ale mô?e prinies? e?te omnoho viac vylep?ení, ?ím sa znova vy?vihne vysoko nad pomyselnú tohtoro?nú latku revolu?nosti smartfónov. S postupom ?asu sa tak za?ínajú vynára? prvé správy a rozhodne sa máme na ?o te?i?. Nové správy prichádzajú aj oh?adom aktuálneho modelu Mi MIX. Samotný prezident spolo?nosti, pán Lin Bin, potvrdil, ?e sa výroba výraznej?ie navý?i. To znamená, ?e u? ?oskoro bude? môc? vidie? tento skvost v hojnej?om po?te. Skvelé a tlieskame!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
6%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]