Spolo?nos? Xiaomi sa od svojich za?iatkov stala jedným z najvä??ích výrobcov smartfónov a jej produkty si ob?úbili milióny zákazníkov po celom svete. Predstavenie vlajkových lodí tejto spolo?nosti je ka?doro?ne ve?kou udalos?ou. Evolúcia smartfónov od Xiaomi nás v tomto roku doviedla a? k modelu Mi6. Pri poh?ade na túto fantastickú vlajkovú lo? v?ak netreba zabúda? ani na jej predchodcov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi nám 19. apríla odhalilo dlho o?akávaného nástupcu minuloro?nej vlajkovej lode Mi5, ktorá u zákazníkov zo?ala ve?ký úspech. Pri predstavení tejto novinky bolo povedané: ?Pre vás to bolo len 203 dní, no pre nás 7 rokov.? Tým si zrejme fanú?ikovia mali pripomenú? históriu, ktorá za?ala modelom Mi1 a tento rok vyvrcholila predstavením u? spomínanej Mi6-ky. Po?me sa teda pozrie?, ako sa táto línia smartfónov vyvíjala od svojich po?iatkov a? po sú?asnos?.

Xiaomi Mi1

Písal sa 16. august roku 2011, ke? svetlo sveta uzrela prvá vlajková lo? Mi-línie. Xiaomi Mi1 pred ?iestimi rokmi dostalo do výbavy procesor Snapdragon S2, s ktorým spolupracovala opera?ná pamä? RAM o ve?kosti 1 GB. Prednú stranu zariadenia obsadil 4″ displej s rozlí?ením 854 x 480 pixelov. Opera?ným systémom v Mi1-ke bol Android vo verzii 2.3.5 Gingerbread s nadstavbou MIUI 3.

Xiaomi Mi1zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Xiaomi sa stalo najpreferovanej?ím výrobcom na ?al?om trhu. Porá?a tak Apple aj Samsung

Pre napájanie hardvéru slú?ila batéria s kapacitou 1930 mAh. Na fotografovanie a kamerovanie slú?il fotoaparát s rozlí?ením 8 MPx. Postupom ?asu v?ak táto vlajková lo? dostala aj vylep?enú verziu, ktorá priniesla o ?osi výkonnej?í procesor a nový opera?ný systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Xiaomi u? pri tomto modeli stanovilo fantastickú cenu 271 ? a svoju politiku nízkych cien si spolo?nos? udr?iava a? do sú?asnosti.

Xiaomi Mi2

V auguste 2012 nám Xiaomi odhalilo nástupcu modelu Mi1. Pod kapotou sme mohli nájs? vylep?ený 4-jadrový procesor Snapdragon S2 Pro. Zmeny sa dotkli aj opera?nej pamäte RAM, ktorej kapacita sa zvý?ila a? na 2 GB. Displej Mi2-ky sa zvä??il o 0,3″ a priniesol aj HD rozlí?enie. Taktie? sa mierne zvý?ila kapacita batérie, a to o celých 70 mAh. Na zadnej strane modelu Xiaomi Mi2 bolo mo?né nájs? fotoaparát s rozlí?ením 8 MPx a opera?ným systémom sa stal Android 4.1 Jelly Bean.

Xiaomi Mi2Szdroj fotografie: Xiaomi

V ?om bola zakomponovaná nadstavba MIUI 4. Ako jeho predchodca, tak aj model Mi2 dostal vylep?eného nástupcu s písmenom ?S?. Xiaomi Mi2S prinieslo výkonnej?í procesor a zvý?ila sa aj kapacita interného úlo?iska na 32 GB. Rozlí?enie fotoaparátu vzrástlo na 13 MPx, v?aka ?omu bolo mo?né vytvára? kvalitné fotografie. Aj napriek lep?ím ?pecifikáciám v?ak ostala zachovaná suma, ktorú si Xiaomi za tento model pýtalo.

Xiaomi Mi3

?al?ia generácia smartfónov Mi-línie sa nám ukázala v e?te lep?om vyhotovení, ?omu nasved?oval aj pou?itý procesor Snapdragon 800 a 2 GB opera?ná pamä? RAM. Zobrazovací panel Mi3-ky priniesol uhloprie?ku 5″ a FullHD rozlí?enie. Proti po?kodeniu ho chránilo odolné sklo Gorilla Glass 3. generácie. Zákazníci mali na výber zo 16/64 GB vnútorného úlo?iska, do ktorého bolo mo?né uklada? fotky zachytené 13 MPx fotoaparátom. Tomu v no?ných podmienkach vypomáhal duálny LED blesk.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Nenechaj si ujs?
Oprá?ili sme legendárne Xiaomi Mi3. Aj po takmer ?tyroch rokoch ponúka excelentný výkon!

Kvôli vy??iemu výkonu vybavilo Xiaomi svoju Mi3-ku aj vä??ou 3050 mAh batériou. Opera?ným systémom v tomto prípade bol u? Android 4.3 Jelly Bean, ktorý skrá??ovala nadstavba MIUI 5. Popularitu tohto modelu dokazuje aj po?et aktualizácií, ktoré pre Xiaomi Mi3 dokonca priniesli aj najnov?iu verziu Androidu 7.0 Nougat. K najvä??ím plusom v?ak znova patrila cena, ktorá ostala opä? na nízkej úrovni.

Xiaomi Mi4

Tento model je ve?kým mí?nikom v histórií smartfónov Xiaomi, preto?e ako prvý zpomedzi nich priniesol celokovovú kon?trukciu a najvýkonnej?í hardvér z roku 2014. Na prednej stene je umiestnený 5″ FullHD displej, chránený ochranným sklom Gorilla Glass. Výkon tomuto modelu dodáva 4-jadrový procesor Snapdragon 801. Jemu pri výpo?toch pomáha opera?ná pamä? RAM, ktorej ve?kos? narástla a? na 3 GB. Na výber je znova vnútorné úlo?isko s kapacitou 16/64 GB.

zdroj fotografie: MIUI

Legendárne Xiaomi Mi4 stále v predaji!

Ve?kú zmenu v?ak odhalil 13 MPx fotoaparát, ktorý u? dokázal natá?a? videá v 4K rozlí?ení. Nad displej výrobca umiestnil aj 8 MPx selfie fotoaparát a batéria sa zvä??ila na 3080 mAh, no pou?ívate? mal k dispozícií technológiu rýchleho nabíjania Quick Charge 2.0. Xiaomi Mi4 je taktie? prvým smartfónom spolo?nosti, ktorý oficiálne podporuje aj nový opera?ný systém Windows 10. Pre fanú?ikov Androidu bol tento systém spo?iatku k dispozící vo verzii KitKat, no aktualizácie postupne priniesli aj najnov?iu verziu 7.0 Nougat a nadstavbu MIUI 8.

Xiaomi Mi5

Po dvojro?nej prestávke sa spolo?nos? poriadne vy?vihla a odhlalila ?pi?kového nástupcu u? tak skvelého modelu Mi4. Odhalenie modelu Mi5 prebehlo e?te 24. februára v roku 2016. Výrobca v?ak vo svojom ?al?om high-ende priniesol výrazné zmeny, ktoré sa znova týkali kon?trukcie a hardvérovej výbavy. Prémiový dizajn získala Mi5-ka najmä v?aka zadnej strane s 3D zaoblením, ktorá bola pokrytá nielen sklom, ale v najvy??ej výbave poskytovala aj keramickú kon?trukciu.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Kúpi? Xiaomi Mi5 64 GB za 209 ?
Kupón RMI5

Nevýhoda tejto prémiovej verzie bola v pomal?om výrobnom procese, no potencionálni zákazníci si na ?u radi po?kali. Srdcom tohto modelu sa stal procesor Snapdragon 820. Kapacita opera?nej pamäte RAM u? ale závisí od ve?kosti interného úlo?iska. V kombinácií s 32/64 GB úlo?iskom tak pou?ívate? dostal 3 GB RAM-ku a najvy??ia verzia so 128 GB vnútornou pamä?ou priniesla a? 4 GB opera?nú pamä? RAM. Xiaomi Mi5 je v?ak pre zákazníkov stále k dispozícií za fantastickú cenu.

Xiaomi Mi6

Na záver sa dostávame k najaktuálnej?iemu modelu, ktorého odhalenie prebehlo len pred pár d?ami. Do modelu Mi6 vlo?ilo Xiaomi v?etky svoje sily a vo výsledku tak vznikla ?al?ia skvelá vlajková lo? s tými najlep?ími vlastnos?ami. Ako model Mi5, tak aj aktuálna Mi6-ka disponuje 5,15″ displejom s FullHD rozlí?ením. Tentokrát v?ak v útrobách smartfónu nájdeme aktuálne najvýkonnej?í procesor Snapdragon 835.

zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Privítaj Xiaomi Mi6! Nové ?ínske mon?trum s najlep?ou výbavou a cenou, ktorej nebude? môc? uveri?

E?te vy??iu výpo?tovú silu pre Xiaomi Mi6 zabezpe?uje aj opera?ná pamä? RAM, ktorá sa zvä??ila na neuverite?ných 6 GB, a to pri v?etkých variantách. Spolo?nos? pri návrhu kon?trukcie vyu?ila sklo, ktoré je obklopované kovovým rámom. Okrem toho je v?ak k dispozícii aj keramická verzia. Nová Mi6-ka je dokonca odolná vo?i vode a pokrytá oleofóbnym povlakom.

zdroj fotografie: Xiaomi

Predobjedna? nádherné Xiaomi Mi6 za 440 ?
Z?avový kupón GKBAUG18

Pri tomto modeli má zákazník na výber zo 64 alebo 128 GB vnútornej pamäte. Ve?kou inováciou je duálny fotoaparát, ktorý priná?a dva sníma?e s rozlí?ením 12 MPx. Tomuto modelu nechýba ani najnov?í Android 7.0 Nougat s nadstavbou MIUI 8. Batéria dosahuje kapacity 3350 mAh. Cena základnej verzie je stanovená na 340 ?, ?ím sa Xiaomi Mi6 stáva jednou z najlacnej?ích vlajkových lodí v sú?asnosti. Si hrdým majite?om niektorého zo spomínaných Xiaomi smartfónov Mi-línie alebo zva?uje? kúpu nového modelu Mi6?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
30%
Páči sa mi to
70%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]