Toto sú Xiaomi gadgety, o ktorých si zrejme ešte nepočul


Spolo?nos? Xiaomi sa o svojich skalných fanú?ikov patri?ne stará a sna?í sa im tak priná?a? stále nové zaujímavé produkty. Tí najvernej?í, ktorí si na kvalitné výrobky jednoducho potrpia, ich mô?u vyu?íva? pri ?irokej ?kále rôznych ?inností. Ni??ie sa v?ak nachádza ?estica produktov, o ktorých doteraz nemusel vedie? ani ten najvä??í fanatik.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi ?portové tenisky

zdroj fotografie: Xiaomi

Kvalitná, priedu?ná a pru?ná obuv je pri vykonávaní akéhoko?vek ?portu nesmierne dôle?itá. ?ínsky technologický gigant si je toho plne vedomý, a tak mu ni? nebránilo v tom, aby za?al vyrába? vlastné ?portové tenisky. Tie sp??ajú v?etky uvedené atribúty, pri?om sú dostupné ?iernom a sivom farebnom prevedení. Tieto tenisky sa okrem toho mô?u pochváli? pomerne nízkou cenovkou, no zohna? ich, nane??astie, nie je vôbec jednoduché. My ti v?ak h?adanie u?ah?ili a ak ?a táto obuv dokázala zauja?, mô?e? si ju objedna? na tomto odkaze.

Xiaomi vankú?

zdroj fotografie: Xiaomi

Áno, má? pravdu, o podobnom produkte sme nedávno písali. Faktom v?ak zostáva, ?e predtým vedel o jeho existencii len málokto. Ak si ale potrpí? na dobrý spánok a vyhovujú ti síce drahé, no na druhú stranu poriadne kvalitné vankú?e, spolo?nos? Xiaomi sa o tvoje potreby opä? doká?e postara?. V ?irokom portfóliu jej produktov toti?to nájde? aj ergonomický antialergický vankú? s hmotnos?ou 1,3 kg. Vnútornú výpl? tvorí prírodný latex, pri?om vonkaj?í po?ah je vyrobený z bavlny. Aj tento výrobok si mô?e? pokojne zakúpi?, k ?omu ti poslú?i tento odkaz.

Nenechaj si ujs?
Má? problémy so spánkom? Vyrie?i? by ich mohol tento vankú? od Xiaomi!

Xiaomi dá?dnik

zdroj fotografie: Xiaomi

Nasledujúci výrobok ?a doká?e plnohodnotne ochráni? aj pred tým najvä??ím lejakom. Vonkaj?í plá?? je toti?to potiahnutý teflónom, v?aka ?omu po tomto dá?dniku stekajú kvapky ako po lotosovom liste. Dá?dnik je navy?e plne prenosný, pri?om je k nemu dodávané praktické vrecko, ako aj pútko na dr?anie.

Xiaomi kufor

zdroj fotografie: Medgadgets

V prípade, ?e rád cestuje?, mohol by ?a zauja? kufor, ktorý opä? pochádza z továrne spolo?nosti Xiaomi. Jeho váha predstavuje príjemných 2,9 kg, zatia? ?o ponúka objem a? 36 litrov. Vzh?adom na rozmery sa tak jedná o klasickú príru?nú bato?inu, ktorú si so sebou mô?e? vzia? do lietadla. Aby toho nebolo málo, k dispozícií je aj vä??ia verzia s objemom 64 litrov. V prípade, ?e svoje oble?enie tú?i? prená?a? v kufri od tvojej ob?úbenej spolo?nosti, klikaj sem.

Xiaomi MiPad Transformer

zdroj fotografie: MyGadgets

Ur?ite si u? po?ul o ozrutných robotoch, ktorý sa doká?u behom krátkej chví?ky premeni? v osobný automobil. Transformeri nemusia by? len nezmyselným výplodom sci-fi snímok, ?o ti najlep?ie doká?e táto netradi?ná verzia tabletu MiPad. Ten sa toti?to taktie? doká?e ve?mi rýchlo pretransformova? do podoby hrôzostra?ného robota. Tento jedine?ný gadget mô?e? detailnej?ie preskúma? na tomto odkaze.

Xiaomi MITU Robot

zdroj fotografie: Twitter

V prípade, ?e si u? o Transformer verzii MiPad-u po?ul a ocenil by si nejakého reálnej?ieho robota, máme pre teba prekvapenie. Xiaomi MITU Robot je toti?to plne funk?ný, pri?om ho mô?e? ovláda? skrz tvoj smartfón. Aby toho nebolo málo, mô?e? si ho presklada? do rôznych podôb. V?aka 1700 mAh vstavanej batérii sa s týmto robotom mô?e? hra? nepretr?ite a? 12 hodín, po ktorých ho bude? musie? pripoji? na nabíja?ku. Opä? si tento produkt mô?e? v?aka overeným e-shopom objedna? a? k nám na Slovensko, k ?omu je ur?ený tento odkaz. Navy?e mô?e? vyu?i? aj z?avový kupón MITUROBOTLB, ktorý jeho cenu zna?ne zredukuje.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
72%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]