Smartfóny od Xiaomi sú vo svete preslávené svojim kvalitným spracovaním a výborným pomerom výkon/cena. V?aka tomu si ich ob?úbili desiatky miliónov majite?ov. Ka?dý z nich by v?ak mal vedie? o troch základných kódoch, s ktorým mô?e zisti? o svojom modeli dôle?ité informácie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý pou?ívate? má na svoje zariadenie iné nároky, no ?ínskemu Xiaomi sa podarilo kvalitnými modelmi získa? si desiatky miliónov spokojných fanú?ikov po celom svete. Ve?kú rolu v tomto úspechu zohráva aj ?pi?ková grafická nadstavba MIUI. Vedel si v?ak, ?e pomocou troch jednoduchých kódov mô?e? aj ty zobrazi? napríklad informácie o sile signálu, informácie o batérii ?i detaily hardvéru? Pokia? si doteraz o týchto mo?nostiach nevedel, tak ti ich prezradia nasledujúce riadky.

*#06#

zdroj fotografií: Screenshot / FonTech

Po vyto?ení tejto kombinácie sa ti okam?ite zobrazí jedine?né identifika?né ?íslo tvojho Xiaomi smartfónu. Pomocou neho mô?e? overi? napríklad ?i tvoj model nebol kradnutý. Taktie? mô?e? zisti? zhodu IMEI s tým na originálnej krabici, teda ?i niekto nezamenil tvoj kus za iný.

*#*#4636#*#*

zdroj fotografií: Screenshot / FonTech

Nenechaj si ujs?
?peciálne ?íselné kódy odomknú tajné funkcie tvojho smartfónu

S týmto kódom si mô?e? prezrie? detailné informácie nielen o intenzite signálu mobilného operátora, ale uvidí? aj stav batérie, Wi-Fi pripojenia ?i ?tatistiky pou?ívania.

*#*#6484#*#*

zdroj fotografií: Screenshot / FonTech

Tretia a zárove? posledná kombinácia týchto znakov a ?ísel odhalí detaily o hardvéri, ktorý sa nachádza v útrobách. Mô?e? v?ak testova? napríklad aj senzor priblí?enia, vibrácie ?i kalibrova? reproduktor smartfónu. Pod týmto kódom sa ukrýva a? 31 u?ito?ných funkcií a ich vyskú?aním rozhodne ni? nepokazí?.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Podobných kódov je síce o ?osi viac a nie sú ?ivotne dôle?itou informáciou, no ka?dý správy majite? Xiaomi smartfónu by mal vedie? aspo? o týchto troch. Sám toti? nikdy nevie?, kedy sa ti niektorý z nich zíde. Neváhaj a vyskú?aj ich aj ty a v komentároch nám nezabudni da? vedie?, ?i v?etko i?lo hladko.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]