banner-note-7
?tart predaja phabletu Galaxy Note 7 po celom svete je doslova katastrofou. Po známych problémoch s vybuchujúcimi batériami, juhokórejský gigant uznal svoju chybu a s?ahuje v?etky predané smartfóny. Samozrejme, táto nepríjemná situácia sa týka aj slovenských zákazníkov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

K situácii sa vyjadrilo aj samotné zastúpenie spolo?nosti na Slovensku. V prilo?enej správe informuje majite?ov, ako prebieha výmena a ?o v?etko musia spravi?, aby mohli zakúpený smartfón bez problémov vráti?. Pre?ítajte si teda vyjadrenie Samsung Slovensko o tomto nepríjemnom probléme, ktorý momentálne su?uje najvä??ieho výrobcu na svete. Dajte nám tie? vedie? v komentároch, ?i ste najnov?iu vlajkovú lo? Samsungu u? vrátili alebo len plánujete vrátenie v najbli??ích d?och.

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
samsung-galaxy-note-7-explodoval

Galaxy Note 7 po?kodený explóziou

?Spolo?nos? Samsung sa zaviazala k výrobe produktov tej najvy??ej kvality a akúko?vek správu o prípadných chybách od na?ich zákazníkov berieme ve?mi vá?ne. V reakcii na hlásené prípady týkajúce sa Galaxy Note 7 sme vykonali dôkladné vy?etrovanie a zistili sme poruchy na batérii tohto mobilného zariadenia. Doteraz k 1. septembru do?lo k 35 prípadom, ktoré boli nahlásené po celom svete. V sú?asnej dobe vykonávame ve?mi starostlivé kontroly s na?imi dodávate?mi, aby sme zamedzili ?al?iemu ?íreniu chybných batérií naprie? trhom. Ke??e je bezpe?nos? a spokojnos? zákazníkov na?ou absolútnou prioritou, pozastavili sme predaj Galaxy Note 7.

Zákazníkom, ktorí si Galaxy Note7 u? zakúpili, umo?níme v nadchádzajúcich tý?d?och výmenu. Zákazníci zo Slovenska mô?u kontaktova? na?e Zákaznícke kontaktné centrum na bezplatnej telefónnej linke 0800 726 786, kde im budú poskytnuté bli??ie informácie ako ?alej postupova? a zodpovedané prípadné otázky k nimi zakúpenému modelu Galaxy Note 7. Sme si vedomí, ?e pre niektorých zákazníkov to mô?e znamena? isté nepohodlie, av?ak pre Samsung je absolútnou prioritou, aby sme na trhu predávali bezchybné produkty tej najvy??ej kvality. V spolupráci s na?imi partnermi teraz h?adáme také cesty, aby prípadná výmena bola pre na?ich zákazníkov ?o najjednoduch?ia a efektívna.?

TIP: Je to oficiálne: Samsung s?ahuje 850-eurový Galaxy Note 7 z celosvetového predaja

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]