Po tom, čo sme si predstavili eSIM a VoLTE sa venujeme ďalšej dôležitej technológii. Tentoraz ide o virtuálnu privátnu sieť (VPN). Tá by mala zaujímať všetkých, ktorí sa usilujú o bezpečnejšie prehliadanie internetu a väčšie online súkromie.

Čo je VPN?

VPN (Virtual Private Network) je skrátené označenie pre virtuálnu privátnu sieť. Ide o technológiu pre vytvorenie bezpečnej šifrovanej komunikácie na verejnej sieti, typicky na internete. Pri prehliadaní webu si ju môžeme predstaviť ako ochranný tunel, ktorý chráni komunikáciu medzi počítačom/smartfónom používateľa a webovou stránkou, ktorú navštevuje.

Flickr

V minulosti VPN slúžila najmä v biznis sektore na vytvorenie firemnej siete s bezpečným prístupom zamestnancov, dnes je čoraz dôležitejšia aj pre jednotlivých používateľov internetu.

Ako VPN vytvára ochranný tunel?

Používateľ si na počítač, smartfón či iné zariadenie nainštaluje softvér/program príslušnej VPN služby. Keď je program aktívny, na zariadení zašifruje všetky dáta, ktoré prehliadač, iná aplikácia alebo systém využíva na komunikáciu cez internet. Zabezpečenie dát teda prebehne ešte predtým, ako by ich mohol poskytovateľ pripojenia či hacker pripojený na Wi-Fi sieť vidieť.

FonTech

Dáta prechádzajú sieťou v zabezpečenej, nečitateľnej podobe na server VPN služby. Tam už na ne nemajú operátori či poskytovatelia internetu dosah, rozšifrujú sa a putujú ďalej do cieľa – na webovú stránku banky, YouTube či iný portál, ktorý chcel používateľ navštíviť. Cieľový server teda vidí, že dáta prichádzajú z VPN servera, ktorý sa môže nachádzať kdekoľvek na svete, a nie z počítač používateľa. Kto a odkiaľ poslal dáta na server, nie je pre koncový uzol možné zistiť.

Fungovanie VPN v grafickej podobe:

ExpressVPN

Aké sú dôvody používania VPN?

Bezpečnosť:

Prvou veľkou výhodou je bezpečnosť. Kvalitná VPN služba umožňuje používateľovi eliminovať mnoho rizík. Zabezpečuje prihlasovacie údaje do sociálnych sietí či online bankovníctva, chráni pripojenie pri využívaní verejných Wi-Fi sietí, znemožňuje neoprávnené sledovanie komunikácie poskytovateľom internetu či hackerom, umožňuje bezpečné platby. Niektoré VPN služby filtrujú phishingové útoky, malvér a ďalšie škodlivé programové súčasti.

Zvýšenie súkromia na internete:

Súkromie je dôležitou súčasťou internetu, treba sa však oň starať. Vďaka VPN používateľ nemusí odhaľovať svoju IP adresu ani lokalizáciu a jeho identita zostáva chránená. Je tak možné prehliadať internet v anonymnejšom režime.

Odomknutie obsahu, ktorý nie je dostupný pre územie používateľa:

Internetové služby môžu byť obmedzené na základe polohy používateľa. Obmedzenia môžu spôsobovať spoločnosti aj štáty. Netflix, Twitter, YouTube a ďalší ponúkajú (aspoň sčasti) iný obsah používateľom v USA a na Slovensku.

Netflix

Blokovanie obsahu či cenzúru môže spustiť aj štát, čo pociťujú napríklad používatelia v Číne, Iráne alebo Vietname. Obmedzenia je možné obísť práve cez VPN prostredníctvom zmeny servera na inú lokalitu. Je nutné dodať, že štáty a služby ako Netflix môžu blokovať aj niektoré VPN.

Kto by mal VPN používať?

Každý, kto chce bezpečnejšie a súkromnejšie využívať internet. Obzvlášť pri nezabezpečených verejných Wi-Fi sieťach, napríklad v kaviarňach či hoteloch. Vďaka VPN je možné efektívnejšie sa brániť voči hackerom a prípadnému odpočúvaniu internetovej komunikácie aj zo strany poskytovateľa pripojenia či štátu.

Ďalším dôvodom je sprístupňovanie zamknutého obsahu na základe geolokalizácie. Či už ide o služby ako Netflix, YouTube alebo online vysielanie televízií. Napríklad pri cestovaní je tak stále možné sledovať webový prenos RTVS aj mimo územia Slovenska.

Prečo sa neodporúča využívať služby VPN, ktoré sú zdarma?

Prevádzkovanie serverov v rôznych krajinách a udržiavanie bezpečného pripojenia stojí VPN služby nemalé peniaze. Preto na svoje financovanie väčšinou ponúkajú platené programy pre používateľov, ktorým následne zaisťujú bezpečie a súkromie. Dostupné sú ale aj neplatené verzie, ktoré sa snažia prilákať ľudí na programy zdarma. Tie sa však často spájajú s mnohými obmedzeniami a rizikami, ktoré podrývajú účel VPN.

Ide napríklad o zaznamenávanie citlivých informácií o používateľovi ako sú navštívené stránky, čas strávený na nich a ďalšia aktivita. Takéto údaje môžu byť v mnohých prípadoch predávané tretím stranám (napríklad na marketingové účely), čím si služby zaisťujú financie, avšak zasahujú do súkromia používateľov. VPN služby dostupné zdarma tiež môžu predstavovať vyššie bezpečnostné riziko, keď na komunikáciu nevyužívajú žiadne šifrovanie alebo majú nedostatočne zabezpečený vlastný systém.

Príkladom je veľmi obľúbená služba Hola. Je zdarma, funguje prostredníctvom rozšírenia v prehliadači a využívajú viac ako 170 miliónov ľudí. Problém je však ten, že s aplikáciou sa spájajú mnohé bezpečnostné riziká a nedokonalá funkcionalita. V samotných podmienkach Zásad ochrany osobných údajov služby Hola sa uvádza, že zbiera informácie o navštívených stránkach, strávenom čase na nich, ale tiež veľmi osobné dáta. Okrem IP adresy ide napríklad o meno, mail a tiež platobné a fakturovacie údaje. Takéto obsiahle monitorovanie, nie je v súlade bežnými zásadami VPN služieb.

V podmienkach koncového zákazníka sa nachádza aj priamo zmienka o tom, ako je zabezpečená prevádzka služby Hola zdarma. Používateľ tohto softvéru jeho používaním súhlasí, že sa môže stať jedným z uzlov platenej služby rovnakej firmy – Luminati. To v podstate znamená, že jeho pripojenie sa bude môcť využívať na presmerovanie komunikácie iného používateľa. Takýmto spôsobom sa môže používateľ vystaviť nebezpečenstvu hackerskému útoku, ale jeho pripojenie môže byť zneužité aj na podvodnú činnosť. Okrem toho samotné fungovanie služby vystavuje jej používateľom ďalším bezpečnostným rizikám, keďže služba nevyužíva šifrovanie. Najmä v roku 2015 sa objavilo niekoľko vážnych bezpečnostných rizík, na ktoré upozornili experti. Pri riešení niekoľkých z nich nie je spoločnosť dodnes dostatočne transparentná.

Čo sa týka funkcionality tak neumožňuje sledovanie Netflix ani používanie torrentových služieb, čo býva často dôvodom, prečo používatelia hľadajú VPN. Spoľahlivo nefunguje ani zákaznícka podpora, spoločnosť je v mnohých otázkach netransparentná. Celkovo služba pôsobí skôr ako proxy server a nie ako VPN služba, napriek tomu, že používa daný výraz priamo v názve. Zavádzajúco môžu pôsobiť aj ďalšie súčasti ich webovej stránky, ako napríklad zoznam podporovaných zariadení, v ktorom sa nachádzajú aj platformy, kde Hola dodnes nefunguje.

Za svoju funkcionalitu a praktiky je preto Hola VPN veľmi kritizovaná bezpečnostnými odborníkmi. Podobné ohrozenie a obmedzenie pritom môžu predstavovať všetky podobné služby, ktoré sú zdarma. Ich používanie je preto potrebné mimoriadne zvážiť. Využívanie na jednoduché účely, napríklad so zámerom obísť niektoré geolokačné obmedzenia (YouTube, online vysielanie televízií a pod.), sa totiž môže prejaviť v nevedomom súhlase s odovzdaním súkromných a citlivých dát. Samozrejme, podobné riziko existuje aj výbere platených služieb a je preto nutné vyberať veľmi pozorne a zvážiť niekoľko faktorov.

Aké nedostatky môže predstavovať využívanie VPN služieb?

Využívanie služby VPN môže mať aj potenciálne nevýhody. Všetky sa však do veľkej mieri dajú znížiť dobrým výberom koncovej služby. Okrem spomínaného rizika spojeného s využívaním aplikácií VPN zdarma či netransparentných platených verzií, sa obmedzenia môžu prejaviť v rýchlosti pripojenia či nemožnosti pristúpiť k určitým webovým stránkam.

Keďže VPN presmeruje komunikáciu najskôr k súkromnému serveru, až potom k webovým stránkam, ktoré chce používateľ navštíviť, môže to viesť k istému zníženiu rýchlosti pripojenia. Dnes už pokročilé služby ponúkajú veľmi rýchle pripojenie a nízku latenciu, samozrejme, závisí aj na polohe serverov či šírke prenosového pásma.

Voči VPN službám bojujú aj niektoré platformy. Zamedziť obchádzaniu geolokácie sa usilujú napríklad Netflix a Amazon. Z tohto dôvodu počas pripojenia k virtuálnym privátnym serverom nemusia byť ich služby vždy dostupné. Je to súboj jednej technológie voči druhej a aj v tomto smere sa odlišujú kvality jednotlivých VPN poskytovateľov. Preto aj tu prikladáme dôležitosť na dôkladný výber VPN služby.

Aké kritéria je potrebné zvážiť pri výbere VPN?

Keďže je internetová komunikácia, jej bezpečnosť a súkromie významnou témou, výber kvalitného VPN poskytovateľa je dôležitý proces. Medzi službami je nutné vyhodnotiť niekoľko dôležitých kritérií:

Všeobecné podmienky a reputácia služby:

Ako je možné vidieť v príklade služby Hola, už vo všeobecných podmienkach sú uvádzané dôležité údaje, ktoré majú používateľov priblížiť spôsob fungovania daných aplikácií. Pokiaľ používateľ chce využívať VPN na väčšiu ochranu svojich údajov a väčšiu anonymitu online, je nevyhnutné, aby služba o používateľov uchovávala čo najmenej dát a komunikáciu šifrovala. Ak služba niektoré údaje ukladá je nutné skontrolovať, za akým účelom a či sú prípadne posúvané tretím stranám. Dôležitá je celková história a reputácia služby, čo sú faktory, ktoré často o transparentnosti a kvalite vypovedajú najviac. Pokiaľ mala firma v minulosti zlú reputáciu v oblasti zabezpečenia dát, odovzdávala údaje tretím stranám či netransparentným konaním, treba spozornieť.

Zabezpečenie a jurisdikcia:

V oblasti bezpečnosti je dôležité, či daný poskytovateľ zaznamenáva na dlhší čas nejakú aktivitu používateľa služby. Ide napríklad o IP adresu, históriu navštívených stránok a aktivitu na nich. Ideálnym prípadom je ak neukladá žiadne, respektíve len nevyhnutné (pre fungovanie služby) údaje a na nevyhnutný čas.

V danom ohľade je dôležité aj krajina, pod ktorej jurisdikciu spadá daný VPN poskytovateľ. Niektoré štáty totiž majú veľmi prísne zákony a účinné nástroje na vymáhanie a sledovanie dát od prevádzkovateľov. V prípade ilegálnej činnosti ide o opodstatnené nároky, v iných prípadoch však môžu zasahovať do súkromia používateľov. Keďže VPN má zaisťovať aj súkromie a bezpečnosť dát používateľa, dôležité je použité šifrovanie.

Rýchlosť pripojenia:

Ďalším významným faktorom je rýchlosť, ktorú poskytovateľ VPN vie zabezpečiť. Kvôli podstate fungovania virtuálnej privátnej siete je totiž potrebné, aby dáta prechádzali aj servermi jej prevádzkovateľa, čo môže neprimerane spomaliť pripojenie. Treba si preto vyberať tie najrýchlejšie služby s dostatočnými kapacitami.

Zoznam dostupných krajín:

Dôležitý je tiež zoznam všetkých krajín, kde má prevádzkovateľ servery a umožňuje ich využívať používateľom. Je vhodné si skontrolovať, či služba napríklad ponúka VPN server na Slovensku a používateľ tak môže pristupovať k slovenskému geolokalizovanému obsahu aj zo zahraničia. Prípadne, či vie vystupovať ako používateľ z USA, UK, Česka alebo iných želaných krajín.

Cena:

Samozrejme, od kvality služieb sa odvíja aj cena a používanie VPN (vzhľadom na nespoľahlivosť voľne dostupných programov) je pre používateľa istou investíciou. VPN služby sú výhodnejšie pri predplatení na dlhšie obdobie, dostupné sú však aj mesačné programy. Štandardne sú dostupné od 3 do 12 a viac eur.  Je nutné sa pozrieť aj na to, koľko zariadení môže mať používateľ súčasne pripojených. Pre niekoho môže byť kritériom aj to, či prevádzkovateľ umožňuje platby v kryptomenách.

Pixabay

Ďalšie kritériá:

Faktorov, ktoré je treba pri VPN vyhodnotiť je ešte viac. Dôležitý je zoznam podporovaných protokolov, tiež to, či služba umožňuje využívanie torrentov/P2P sietí, či jej servery fungujú aj na Netflixe (ten totiž veľa VPN blokuje) alebo akú poskytuje prevádzkovateľ podporu používateľom. Dôležité sú tiež platformy, pre ktoré má služba podporu. Teda to, či ju používateľ môže využívať na Androide, iOS, Windows, MacOS, ChromeOS či Linux.

Ktoré VPN služby sú najlepšie?

Výber VPN teda podlieha mnohým faktorom a dôležité budú preferencie používateľa. V súčasnosti (a tiež dlhodobo) však k najlepším patria tieto dve služby:

Express VPN – ponúka najlepšiu rýchlosť, mnoho serverov, vysokú bezpečnosť, funguje na Netflixe aj pre torrenty, má servery na Slovensku, nevýhodou je podpora len 3 súčasne pripojených zariadení;

NordVPN – oproti ExpressVPN je možné službu využívať za takmer polovičnú cenu, má pritom rovnaké výhody, navyše podporuje 5 zariadení súčasne, v porovnaní s ExpressVPN stráca v rýchlosti pripojenia;

Je nutné dodať, že konkurenčné prostredie v oblasti VPN služieb je silné a podmienky sa teda môžu rýchlo meniť. Dôležitá je aj história spoločností, a to, či niekedy mali problémy s bezpečnosťou a ako chránili dáta používateľov. Ďalšie služby, ktoré dosahujú dobré výsledky a hodnotenia, a je ich možné zvážiť sú ProtonVPN, PerfectPrivacy, IPVanish alebo Mullwad.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP