Technologický svet a najmä zarytí priaznivci áut v napätí sledujú, kam sa ich vývoj pohne o nieko?ko rokov. U? dnes sme svedkami vývoja elektrických áut na batériový, ale aj vodíkový pohon.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výkonní riaditelia automobiliek v tom ale u? majú viac-menej jasno. Tí toti? dávajú omnoho vä??iu ?ancu autám s vodíkovými palivovými ?lánkami. Takýto názor v globálnom prieskume vyjadrilo a? 78 % exekutívy. Problém vraj tkvie vo vytvorení prijate?nej infra?truktúry nabíjacích staníc, kvôli ktorej si a? 62 % respondentov myslí, ?e elektrické autá ?aká neúspech.

Rýchlej?ie tankovanie
vodíkové autá

zdroj fotografie: Toyota

Nenechaj si ujs?
Na Tesla Model S za dva roky pre?li 480 000 kilometrov. U?etrili nieko?ko tisíc eur na údr?be a palive

Pod?a prieskumu vzi?lo, ?e exekutíva má takýto názor z toho dôvodu, ?e vodíkové autá sa dajú neporovnate?ne rýchlej?ie natankova?. Kým vodíkové auto sa dá natankova? tak rýchlo ako be?né autá na ?erpacej stanici, nabíjanie batérií áut ?o i len 25-35 minút sa zdá by? pre nich neprijate?né. Elektromobily pritom mali vstúpi? do mysli verejnosti iba kvôli ?kandálom s emisiami.

Bude to komplikovanej?ie
vodíkové autá

zdroj fotografie: BMW

Aj napriek tomu sú ale pod?a ?túdie tento rok top trendom autá na batérie, a to najmä v?aka konektivite a digitalizácii. Vodíkové autá skon?ili na tre?om mieste a hybridné elektrické autá zas na ?tvrtom mieste. Investícia do rýchlonabíjania síce má trh s batériovými autami stabilizova?, no na vodíkové to vraj nemusí sta?i?. Budovanie vodíkovej infra?truktúry na ?erpacích staniciach bude dokonca komplikovanej?ie a drah?ie ako pri nabíjacích staniciach.

Získanie vodíka do skladovacích nádr?í tie? predstavuje ve?kú výzvu. Bude toti? potrebné budovanie potrubí a dodávanie paliva nákladnými vozidlami s tlakovými zásobníkmi. Naproti tomu, náklady na nabíjacie stanice neustále klesajú. Vodíkových staníc je zatia? ve?mi málo a ich budovanie sa realizuje preva?ne v Kalifornii. Neskôr v?ak budú pribúda? aj v Európe, USA a Japonsku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.