Spolu s príchodom elektromobilov zna?ky Tesla vzniklo aj nieko?ko sietí, ktoré ponúkajú exkluzívne jazdy v jej prémiových vozidlách. Jedna takáto sie? sa nachádza aj v Kalifornii a volá sa Tesloop.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke??e sa jedná o prepravnú spolo?nos?, jej Tesly sú v pohybe ?astej?ie ne? u ktoréhoko?vek iného be?ného vodi?a. Na jednom z vozidiel navy?e najazdili u? rekordných 300 tisíc mí?, ?o ?iní pribli?ne 480 tisíc kilometrov. Takýto po?et kilometrov sa im podarilo najazdi? iba za dva roky, pri?om celkové náklady na údr?bu a pohon ich vy?li na 8880 ?. Analytici z Tesloop tvrdia, ?e pokia? by 480 tisíc kilometrov najazdili na porovnate?nom aute na klasický pohon, náklady by boli nieko?konásobne vy??ie ? medzi 60 000 ? a? 70 000 ?.

V?aka bezplatným nabíja?kám

Ve?ký podiel na nízkych nákladoch na jazdu má aj fakt, ?e Tesloop sa spolieha takmer výhradne iba na Superchargery. Nabíjanie Tesiel na nich je toti? bezplatné alebo aby sme boli presnej?í, náklady sú u? zahrnuté v cene vozidiel. Ke??e náklady na nabíjanie boli ve?mi nízke alebo ?iadne, takmer celých 8880 ? i?lo na údr?bu a opravy. Pod?a spolo?nosti vy?la údr?ba na pribli?ne 5800 ? a jedna men?ia nehoda na 3000 ?. Okrem toho boli na Modeli S vykonané aj ?al?ie opravy, no v?etky boli v rámci záruky.

Chcú najazdi? e?te viac

Kým oby?ajné auto s 480 tisíckami najazdených kilometrov by u? pomaly dosluhovalo, Tesla Model S stále funguje a Tesloop s ?ou e?te má ve?ké plány. Po?as nasledujúcich ?iestich rokov na nej toti? plánujú najazdi? ?al?ích 900 tisíc kilometrov, kým im nevypr?í osemro?ná záruka. Opä? sa teda potvrdilo, ?e autá na elektrický pohon sú, ?o sa týka nákladov, ove?a atraktívnej?ie. Ostáva nám u? len ?aka? na to, kým sa Tesloopom za?nú in?pirova? ?al?ie firmy a zákazníci.

tesla model s

zdroj fotografie: Tesla

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
55%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.