Takmer všetky vlajkové lode popredných výrobcov smartfónov dnes ponúkajú krytie IP. Vo väčšine prípadov hovoríme až o IP68, pričom prvé číslo znamená prachotesnosť a to druhé naopak ochranu aj pri trvalom ponorení, no presné podmienky už definuje samotný výrobca. Zväčša však ide o hĺbku 1,5 metra. 

Na začiatok je dôležité si uvedomiť, že vodeodolnosť neznamená, že zariadenie je vodotesné. Rovnako to neznamená, že sa zariadenie môže používať v mori. Ochrana platí len v prípade čistej vody, no aj tá sa môže do zariadenia ľahko dostať. Aj keď je zadný kryt „pevnou“ súčasťou konštrukcie, miesta ako slot na SIM kartu, reproduktory či nabíjací konektor sú chránené len membránou či gumovým tesnením, ktoré ale nemusí vždy fungovať.

Uvedieme si to na príklade. Zákazník príde do predajne a kúpi si smartfón s krytím IP68. S nadšením príde domov a všetkým ukazuje, ako môže dať smartfón napríklad do misky s vodou.

Čo sa však nestane, do zariadenia sa dostane voda, nakoľko konštrukčná vada spôsobila netesnosť. Smartfón teda dá na reklamáciu, no má v tomto prípade šancu uspieť? Pozrieme sa preto na podmienky výrobcov a o vyjadrenie sme požiadali aj autorizované servisy a Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Šanca na úspech je minimálna

Aj keď je ochrana IP medzi výrobcami populárna a vo veľkom ju propagujú, jej zlyhanie si už veľmi nechcú priznať. V prípade reklamácie je to však veľmi ťažké, nakoľko nie je možné zistiť, ako k poškodeniu vodou došlo a či zákazník dodržiaval presne stanovené podmienky, v akých má byť zariadenie používané.

To presne definuje norma STN EN 60529. V prípade ochrany IP68 je síce zaručená vodeodolnosť a prachotesnosť, no za podmienok, aké určí výrobca. V prípade zariadení Apple je to 30 minút ponorenia do hĺbky maximálne 2 metre.

Samozrejme, musí to byť v čistej vode a LG dokonca definuje presné podmienky, v akých môže byť zariadenie používané. Musí zodpovedať testovacím podmienkam, ktoré sú:

  • teplota vody: 15°C – 30°C
  • tlak: 86 – 106 kPa
  • 1,5 metra na 30 minút

Neodporúča pritom ponáranie do iných tekutín ako čistá voda, ani do termálnych prameňov, nesmie sa s ním plávať či klásť do piesku. Už z tohto je jasné, že obmedzení je toľko, že šanca na úspech reklamovať vytopený mobil je veľmi malá. Predovšetkým splnenie testovacích podmienok nemá bežný používateľ ako overiť. Poďme však postupne na každého výrobcu osobitne.

Obzvlášť ironicky pôsobí reklama na Sony Xperiu Z3, ktorá nepriamo nabáda užívateľov na to, aby smartfón využívali pod vodou. Prípadné vniknutie vody sa však nevzťahuje na uplatnenie záruky.

Samsung

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemôže byť uplatnený reklamačný nárok uznaný spoločnosťou SAMSUNG, sa považuje: Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo strate na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov, napr. použitých napájacích článkov a pod.

Apple

Odolnosť voči poliatiu, vode a prachu nie je trvalá a postupom času sa môže znížiť v dôsledku normálneho opotrebovania. Na poškodenie kvapalinou sa nevzťahuje záruka, môžete však mať určité práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Sony

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené vlhkosťou, pádom produktu, úderom blesku, nesprávnym používaním produktu.

Huawei

Odolnosť voči ofŕkaniu, ponoreniu do vody a prachu nie je trvalá a môže sa znížiť časom pri bežnom používaní a opotrebovaní. (Prakticky pri akejkoľvek reklamácii sa môže výrobca ohradiť tým, že IP ochrana už postupom času nebola dostatočná).

LG

Napriek certifikácii IP68 nie je vaše zariadenie odolné voči podmienkam, ktoré neboli testované v regulovanom prostredí spoločnosti LG. Upozorňujeme, že akékoľvek poškodenia, ktoré by sa mohli z týchto príčin objaviť, zmenia farbu indikátora poškodenia kvapalinou LDI (Liquid Damage Indicator). Ak sa farba indikátora LDI umiestneného vo vnútri výrobku zmení, výrobok stráca nárok na bezplatnú opravu, ktorá sa poskytuje v rámci obmedzenej záruky výrobku.

Keď sme sa na možnosť opravy pýtali aj autorizovaných servisov týchto značiek na Slovensku, dostali sme v podstate rovnakú odpoveď a to, že sa držia pokynov výrobcov a konkrétne podmienky sú stanovené na ich stránkach. V podobnom tóne sme dostali odpoveď aj od Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá potvrdila uplatňovanie reklamácie podľa predpisov jednotlivých výrobcov.

Obviňovanie servisných stredísk

V súvislosti so zamietnutím reklamácie, v tomto prípade akejkoľvek, sa v minulosti často skloňovali nekalé praktiky autorizovaných servisov, ktoré zámerne mali „poškodzovať“ zariadenia, aby tak nemuseli vykonávať opravu a vyhovorili sa napríklad na oxidáciu. Ako však upresňuje Lenka Astalošová z ESC servisu:

„Z pohľadu autorizovaného servisu, ktorý zastupuje viacero značiek, môžem len potvrdiť, že “neprávosti” na zariadeniach sa nedejú a žiadne “kýbliky s kvapalinou”, kam ponárame zariadenia, aby sme im mohli odmietnuť bezplatnú záručnú opravu, sa v žiadnom autorizovanom servisnom stredisku nenachádzajú. Autorizované servisné stredisko (ASC)  je “platené” od počtu vykonaných opráv. Reklamácie ASC nie sú ani zaplatené, ak ASC nepreukáže, že dôvodom reklamácie bola vada dielu. 

Z toho vyplýva, že pre ASC je každé odmietnutie bezplatnej záručnej opravy nielen “strata”, ale aj oberanie sa o možnosť, že zariadenie počas 24 mesiacov opätovne do ASC príde na bezplatnú záručnú opravu. Zariadenie, na ktorom je odmietnutá bezplatná záručná oprava, musí byť riadne zdokumentované a ASC si za svojím vyjadrením musí stáť pre prípad súdneho sporu.“ 

Ako dodáva, zákazníci si často zamieňajú ochranu IP s nerozbitnosťou a nezničiteľnosťou. Stačí, ak zariadenie spadne, kryty sa poškodia a vznikne medzera, cez ktorú sa do vnútra môže dostať voda. Zákazníci pritom často zabudnú na to, že im zariadenie spadlo, hoci sa nerozbilo. Stačí pritom naozaj málo. Nie je to výrobná vada, je to fakt, za ktorý nie je dôvod trestať výrobcu.

Osobná skúsenosť

Bohužiaľ, s podobným problémom sme sa stretli aj u nás v redakcii. Do telefónu sa počas „pobytu“ v čistej vode dostalo malé množstvo vody, ktoré sa kondenzovalo na šošovkách fotoaparátu. Síce zariadenie bez problémov fungovalo, ale nemožnosť vytvárať plnohodnotné fotky výrazne zasiahla do komfortu. Miesto prieniku vody bolo jasné – slot na SIM kartu, čo indikovali aj LDI indikátory v oblasti slotu.

Červený LDI indikátor značí poškodenie vodou. Takýchto indikátorov je v zariadení niekoľko a na rôznych miestach Zdroj: Youtube/Ilustračný obrázok

Zariadenie sme priniesli do autorizovaného servisu, kde však reklamáciu zamietli z dôvodu poškodenia vodeodolnosti zariadenia (nefunkčná vodeodolnosť bola predmetom reklamácie). Dôvodom malo byť mechanické poškodenie telefónu, kedy došlo k vytvoreniu spomenutej medzery (na rohoch zariadenia boli dve malé odreniny). Napriek tomu autorizované stredisko odstránilo väčšinu vlhkosti, ktorá sa nachádzala vo vnútri a šošovky fotoaparátov sú už čisté.

Ďalšie možnosti

Z toho vyplýva aj záver, že reklamácia vodeodolnosti smartfónu je pre zákazníka stratou času. Samozrejme, nevylučuje sa ani výrobná vada, ktorá je aj predmetom skúmania ASC, väčšina prípadov zlyhania ochrany je však spôsobená nedbalosťou zákazníka. Stále však existuje možnosť, ako telefón zachrániť.

V prvom rade je dôležité zariadenie nezapínať, nenabíjať ani ho inak nepoužívať. Je potrebné zabrániť ďalšiemu kontaktu s vodou. Ak máš odnímateľný zadný kryt, vyber baterku, SIM kartu, prípadne pamäťovú kartu.

Zariadenie môžeš potom vložiť do vrecúška prvej pomoci (špeciálne vrecká na utopené zariadenia), alebo ho len nechať prirodzene vyschnúť. Ak by však bolo vody veľa, začne sa na kontaktoch vo vnútri vytvárať silná korózia. Preto je na mieste urýchlene navštíviť servis.

Fixservis.sk

Ďalším krokom, pričom platí, čím skôr, tým lepšie, je kontaktovanie servisných stredísk, ktoré sa venujú mimo záručným opravám. Drvivá väčšina z nich poskytuje aj opravu po vytopení. Zariadenie rozoberú, očistia a zvyšky vody odstránia v ultrazvukovej vani. Cena sa pohybuje od 30 €. Ide však o vážny zásah a rozsah poškodenia vodou môže byť až taký veľký, že dôjde k totálnej nefunkčnosti zariadenia.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú