Najnovšia vedecká štúdia vyvracia všetky doterajšie teórie o pôvode vody na našej planéte. Podľa viacerých modelov sa voda na Zem dostala prostredníctvom veľmi vzdialených ľadových komét a meteoritov, čo je však v rozpore s uvedenou štúdiou publikovanou v magazíne Science, podľa ktorej sa mohla nachádzať voda na Zemi už od počiatku jej vzniku, informoval portál Sciencedaily.

Napriek tomu, že pôvod vody na našej planéte zostáva naďalej záhadou, ktorú sa zrejme len tak nepodarí objasniť, francúzski vedci z CRPG ( Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques) a UL (Universite de Lorraine) sa domnievajú, že sú na dobrej stope, ktorá k tomuto objavu povedie.

Na základe svojho výskumu totiž zistili, že veľmi vzácny druh meteoritu nazývaný enstatitový chondrit obsahuje tak enormné množstvo vodíka, že by to stačilo na vyprodukovanie minimálne trojnásobného množstva vody, ako sa v súčasnosti nachádza vo všetkých oceánoch na Zemi. To je ale v odpore so súčasnou teóriou, podľa ktorej sú tieto chondrity vytvárajúce sa v blízkosti Slnka príliš suché, aby mohli byť zdrojom vody.

Enstatitové chondrity sú veľmi zriedkavý druh meteoritu, pričom je v súčasnosti známych iba okolo 200 chondritov tohto typu. Chondrity sú pritom najčastejšie vyskytujúci sa typ meteoritu, ktorí tvorí zhruba 86 % všetkých meteoritov, ktoré dopadli na Zem.

Vedci vo svojej práci tiež uviedli, že chemické zloženie unikátneho meteoritu je takmer identické so zložením niektorých izotopov nachádzajúcich sa na našej planéte, informoval portál Sciencealert.

Zhodné izotopové zloženie

Konkrétne vedci zistili, že „izotopové zloženie vodíka enstatitových chondritov je podobné zloženiu vody nachádzajúcej sa v zemskom plášti.“ Ďalej uviedli, že izotopové zloženie dusíka v týchto meteoritoch sa zhoduje s izotopovým zložením dusíka v atmosfére, čo podľa nich naznačuje, že tieto meteority sú ich zdrojom.

Celkovo vedci skúmali 13 enstatitových chondritov prostredníctvom kombinácie konvenčnej hmotnostnej spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych ionov, čo im umožnilo presne zmerať zloženie a množstvo vody nachádzajúce sa v týchto meteoritoch. Na základe všetkých uvedených zistení sa vedci domnievajú, že voda sa na našu planétu mohla dostať spolu s horninami, ktoré ju formovali, čo by znamenalo, že voda sa na Zemi nachádzala už od jej vzniku.

Tieto zistenia sú v rozpore azda so všetkými modelmi o pôvode vody, podľa ktorých sú jej donormi ľadové kométy a meteority. Tieto modely však vychádzali z domnienky, že veľké množstvo plynu a prachu, ktoré sa vytvorilo v okolí Slnka a neskôr tvorilo základné stavebné kamene planét, boli jednoducho príliš horúce na to, aby dokázali udržať ľad.

Ďalšou štúdiou, ktorá tieto dlho zaužívane modely vyvracia je aj štúdia vedcov z Hokkaidskej univerzity. V nej skupina vedcov, ktorú viedol Akira Kouchi, sa namiesto ľadu a silikátov zamerala pri svojom výskume na medzihviezdnu organickú hmotu a dokázala preukázať, že zahrievanie medzihviezdnej organickej hmoty pri vysokej teplote môže viesť k vytvoreniu veľkého množstva vody a čierneho oleja.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú