Vlastné procesory spoločnosti Xiaomi budú predstavené v máji. Zamieria do nižšej triedy

banner-redmi3proTakmer ka?dá ve?ká spolo?nos? sa sna?í zbavi? ?archy v podobe ve?kého mno?stva komponentov, ktoré poberajú od dodávate?ov. Je to hlavne z toho dôvodu, aby dokázali viac kontrolova? výrobu vlastných produktov a aby ?alej neboli závislí od iných faktorov.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Tento trend sa najviac prejavuje v oblasti procesorov, do ktorej sa chystá vstúpi? aj Xiaomi. Po vzore spolo?ností Samsung ?i Huawei teda plánuje gigant vyrába? vlastné procesory s ozna?ením ?Xiaomi Rifle?. S ve?kou pravdepodobnos?ou bude procesor predstavený v máji, ?o potvrdil oficiálny partner pre komponenty. Hovorí sa tie?, ?e sa bude zameriava? na ni??iu a? strednú triedu a nie na high-end segment. Analytici trhu tvrdia, ?e vlastné procesory Xiaomi ponúknu ve?kú výhodu v pomere cena/výkon a prinesú lep?iu softvérovú optimalizáciu ich nových zariadení. V najbli??ích rokoch má nasta? enormné zvý?enie dopytu po lacnej?ích procesoroch, ?o sa bude sna?i? naplno vyu?i? nielen spolo?nos? Xiaomi, ale aj Lenovo, ZTE ?i LG.

Xiaomi Redmi 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


kirin-procesor-huawei

Smartfóny, smart televízory, hodinky a ?al?ie inteligentné produkty, ktoré budú pohá?ané procesorom od Xiaomi mô?u spolo?nosti pomôc? zbavi? sa závislosti na výrobcoch ako Qualcomm ?i MediaTek, ktoré dr?ia najvä??í podiel na trhu mobilných procesorov a dodávajú ich do v?etkých doposia? predstavených zariadení tejto ?ínskej spolo?nosti. Spolo?nos? taktie? vyvíja vlastné, nové a lacné rie?enia, ktorými by chceli priláka? ?o najvä??í mo?ný po?et zákazníkov ni??ej a? strednej triedy. Vy??ia konkurencia je v?dy prínosom pre koncového zákazníka a veríme, ?e dopomô?e k zní?eniu cien samotných produktov.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]