Sociálne siete, smartfóny, po?íta?e ?i smart TV. V?etko sú to u?ito?né prostriedky na komunikáciu, zábavu alebo prácu. Okrem toho ale poza na?imi chrbátmi zbierajú ve?a údajov, ktoré ?alej predávajú iným spolo?nostiam.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?i u? sú to aplikácie, ktorým dobrovo?ne dávame povolenia na prístup k citlivým údajom, alebo sociálne siete, ?pehovaní sme z ka?dej strany. V?aka výdobytkom modernej techniky nás u? ale nesledujú iba po?íta?e a smartfóny, ale aj inteligentné televízory. Fiasko momentálne pre?íva americký výrobca Vizio, ktorý pod?a federálnej obchodnej komisie sledoval viac ako 11 miliónov televízorov. V?aka ?ikovnému softvéru boli z obrazoviek posielané screenshoty priamo výrobcovi a ten v?aka nim vedel, aký obsah zákazníci sledovali.


zdroj fotografie: Dgtle

nenechaj si ujs?
Doká?u sa e?te niekedy 3D televízory predra? spä? na výslnie?

Aby toho nebolo málo, spolu s údajmi boli posielané aj IP adresy, ?i?e jednotlivé televízory bolo mo?né lokalizova?. V?aka iným zdrojom malo Vizio okrem sledovaného obsahu prístup aj k ?al?ím citlivým údajom. Boli to napríklad informácie o menách, veku, pohlaví a rodinnom stave zákazníkov. Ke??e ale toto ?pehovanie nebolo v súlade so zákonom, Vizio dostalo od komisie pokutu vo vý?ke 2,2 milióna dolárov a príkaz na vymazanie zozbieraných údajov.

smart tv
zdroj fotografie: 4K.com

Myslíme si v?ak, ?e tento trest nebol pre výrobcu dostato?ný, nako?ko údaje boli u? dávno rozpredané iným spolo?nostiam po celom svete. Nastal teda ?as zamyslie? sa nad tým, ?e tento problém sa netýka iba Ameri?anov, ale aj ostatných pou?ívate?ov inteligentných televízorov iných známych zna?iek. Ak akémuko?vek televízoru udelí? pripojenie na internet, otvorí? mu tak cestu pre potenciálne posielanie citlivých údajov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
70%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.