Svet smartfónov víta ?oraz dokonalej?ie inovácie. Mnohí výrobcovia sa ale akosi nehrnú k tomu, aby zákazníkom odhalili nie?o skuto?ne nové a nevídané. To sa netýka spolo?nosti Vivo. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvé správy o smartfónoch so zabudovaným sníma?om odtla?kov prstov sa objavili e?te na tohtoro?nej konferencii MWC v ?anghaji. Tam toti? ?ínske Vivo odhalilo svoj prototyp s inovatívnym biometrickým spôsobom zabezpe?enia od Qualcommu. Výrobca tohto sníma?a neskôr nazna?il, ?e tieto pokrokové prvky sa do smartfónov za?nú implementova? koncom ?tvrtého kvartálu. Zdá sa v?ak, ?e Vivo má akosi naponáhlo, preto?e z prezentácie pre zamestnancov unikli fotografie pripravovaného modelu Xplay 7.

V znamení inovácií

Jeho hlavnou doménou má by? práve zabudovaný sníma? odtla?kov prstov v displeji. Nemusí tak ís? len o fámy, preto?e aj na výstave v ?anghaji bol prototyp Viva zalo?ený na predchádzajúcom modeli Xplay 6. Aj napriek hor?ej kvalite snímok mô?eme jasne vidie? spojitos? medzi dizajnom prednej steny Samsungu Galaxy Note 8 a Viva Xplay 7.

Vivo Xplay 7zdroj fotografie: Weibo

zdroj fotografii: Weibo

Nenechaj si ujs?
Revolúcia skuto?ne prichádza. Qualcomm zabuduje sníma? odtla?kov prstov do displejov smartfónov

Odhalená bola aj podoba zadnej strany, ktorá má prinies? nie jeden, nie dva, ale hne? tri sníma?e. Trojica sníma?ov na zadnej strane mô?e poslú?i? aj pri vyu?ití roz?írenej reality podobne ako je tomu pri Lenove Phab 2 Pro. Vivo Xplay 7 je v?ak zatia? iba nepotvrdeným projektom, ktorého existenciu o nejaký ?as mô?e potvrdi? alebo vyvráti? samotný výrobca. Bli??ie detaily o ?pecifikáciách, ?ia?, nie sú známe. Súdiac pod?a spomínaných inovácií by sme mali vidie? aj v zbytku výbavy ten najlep?í hardvér.

zdroj fotografii: Weibo

Cenovka a dátum odhalenia taktie? neboli prezradené. ?ínski výrobcovia, ktorí nie sú na svetovej scéne a? tak populárni v poslednom období dokazujú, ?e zákazníkom majú skuto?ne ?o ponúknu? a netreba ich vôbec podce?ova?. Nemusí to by? teda smartfón od Samsungu ?i Apple, ktorý prinesie ako prvý zabudovaný sníma? odtla?kov prstov v displeji.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]