Spolo?nos? Viking Technology v uplynulých d?och za?ala predáva? svoje nové SSD disky s obrovskými kapacitami. Tie sú v?ak ur?ené hlavne pre datacentrá.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Viking Technology za?ala predáva? vysokokapacitné SSD disky zo série UHC (Ultra High Capacity) Silo SSD, ktoré vyu?ívajú technológiu MLC NAND od spolo?nosti SK Hynix. Tie poskytujú neuverite?né kapacity 25 a 50 TB. Práve v prípade 50 TB SSD disku je potrebné poznamena?, ?e ide zatia? o jediné SSD na trhu s takto masívnou kapacitou. Hoci Seagate vlani ukázal svoj prototyp 3,5-palcového SSD disku s kapacitou 60 TB, stále sa neobjavil na trhu. Disky sú ur?ené hlavne pre dátové centrá.

SSD disky
zdroj fotografie: Vikings Technology

Nové SSD disky sú kon?truované s oh?adom na energetickú ú?innos?. Spotreba diskov v ne?innosti je ni??ia ako 10 W a spotreba energie pri  zá?a?i je len 16 W … nie zlé na 50 TB SSD. Výrobca tvrdí, ?e disky vyu?ívajú 6 GB/s SAS rozhranie a majú maximálnu sekven?nú rýchlos? ?ítania 500 MB/s a zápisu 350 MB/s.

Viking Technology taktie? udáva, ?e disky poskytujú 60 000 IOPS pre náhodné ?ítanie a 15 000 IOPS pre náhodný zápis. Ceny týchto diskov v?ak doposia? neboli zverejnené. Napriek tomu, ?e kapacita diskov je obrovská, rýchlosti pre ?ítanie a zápis nie sú práve najvy??ie. Je v?ak potrebné poveda?, ?e vzh?adom na energetickú ú?innos? sú prinajmen?om dosta?ujúce.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.