Onedlho uplynie 10 rokov od predstavenia prvého iPhonu. Na takúto výnimo?nú chví?u si tak tento gigant pripravuje aj nový iPhone 8 s prívlastkom ?výro?ný?. Práve od tohto modelu sa ?aká, ?e prinesie ?pi?kovú výbavu a inovatívny dizajn. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Doteraj?ie správy o novom iPhone 8, ktorých mimochodom nie je málo, hovoria o mnohých aspektoch tejto novinky, no povä??inou sa v?etko to?í iba okolo ?ierneho farebného prevedenia. ?o ak by sa spolo?nos? rozhodla predstavi? aj biely variant s keramickou kon?trukciou? Táto mo?nos? by iste nadchla mnohých skalných fanú?ikov Apple a rovnaký nápad dostali aj dizajnéri Thiago M Duarte a Ran Avni.

zdroj fotografie: Screenshot/ConceptsiPhone/YouTube

Nenechaj si ujs?
iPhone 8 zrejme spôsobí najvä??í o?ia?, aký technologický svet kedy za?il

Tí na svojom YouTube kanáli ConceptsiPhone zverejnili video, ktoré zachytáva iPhone 8 nielen v ?iernej, ale aj v nesmierne prí?a?livej bielej farbe, ktorá pokrýva keramickú kon?trukciu konceptu. Niektoré ?pecifikácie na videu sa zhodujú s predo?lými správami, no Tiahgo a Ran v?ak urobili nieko?ko zmien. Pod?a ich návrhu bude ma? iPhone 8 duálny fotoaparát umiestnený horizontálne, aj ke? predo?lé informácie nazna?ujú vertikálnu orientáciu dvojice sníma?ov.

zdroj fotografie: Screenshot/ConceptsiPhone/YouTube

Tomuto konceptu nechýba ani sníma? odtla?kov prstov zabudovaný priamo v displeji ?i takmer úplne bezrámikový displej. My?lienka, ?e Apple predstaví aj bielu verziu výro?ného iPhonu 8 je naozaj zaujímavá, no na reálny model si budeme musie? e?te pár mesiacov po?ka?. Zábery tejto nádhernej farby nájde? na videu ni??ie. Privítal by si iPhone 8 s keramickou kon?trukciou v ?istej bielej farbe?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]