V žilinskej MHD sa chystajú veľké zmeny. Po obnovení vozového parku prichádzajú pre cestujúcich novinky, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu a atraktivitu MHD v tomto meste na severe Slovenska. 

Projekt je určený pre všetkých obyvateľov, návštevníkov či študentov v meste Žilina a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 %. Celkové náklady na informatizáciou sú 2 895 961,49 €, pričom dopravný podnik prispieva čiastkou 5 % (144 798,07 €).

Rovnako ako v iných mestá, tak aj v Žiline je veľký problém s dopravou, ktorý je spôsobený hlavne neustálym posúvaním termínu dokončenia stavby tunela Višňové. Aspoň čiastočne tento nedostatok znižuje mestská hromadná doprava, ktorú využíva čoraz viac a viac ľudí. Veľkým plusom je aj zavedenie systému bikesharingu, ktorý zatiaľ láme rekordy v počte výpožičiek.

Jedna z najväčších modernizácií MHD v Žiline

Ako informuje web DPMŽ, projekt informatizácie má jednu hlavnú aktivitu s názvom „Modernizácia informačných, komunikačných, tarifných a dispečerských systémov“, v rámci ktorej budú zabezpečené:

  • modernizácia vozidlového informačného a komunikačného systému (moderné označovače cestovných lístkov, informačné LCD monitory do vozidiel, automatické sčítacie zariadenia, kamerový systém vozidiel, vybudovanie digitálnej rádio-komunikačnej siete),
  • modernizácia dispečerského riadenia (výmena všetkých prvkov a komponentov serverovne – hardvér a softvér, vybavenie dispečerskej miestnosti špecializovanými dispečerskými pultmi, webová informačná aplikácia, mobilná aplikácia),
  • elektronické zástavkové informačné panely,
  • zavedenie internetového predaja cestovných lístkov (zriadením e-shopu na webovej stránke www.dpmz.sk),
  • zavedenie platby bankovou kartou za cestovný lístok na označovačoch cestovných lístkov.

MHD v Žiline prejde veľkou informatizáciou
DPMŽ

Ako bolo spomenuté, cieľom je ešte viac prilákať ľudí k tomu, aby namiesto áut využívali systém hromadnej dopravy. Zlepšenie a informovanosti, komfortu a atraktivity sú nepochybne tie správne kroky, ktoré k tomu môžu dopomôcť.

„Cestujúci budú mať k dispozícii presné a v čase aktuálne informácie o pohybe spoja, situácii na cestách v niekoľkých podobách (infopanely, web, mobilná aplikácia), kúpa cestovného lístka bude rýchla a bezproblémová vďaka možnosti platiť bezhotovostne platobnou kartou. Čas strávený cestovaním sa skráti aj vďaka efektívnejšiemu vyhodnocovaniu získavaných údajov o situácii na cestách.

Riadiace dispečerské pracovisko bude mať možnosť eliminovať časové odchýlky od cestovného poriadku a v prestupových uzloch bude možné pružne reagovať na časové odchýlky súvisiace s aktuálnou situáciou na cestách. Palubné počítače zároveň umožnia presne vyhodnotiť obsadenosť spoja, využitie linky v tom-ktorom čase a tomu prispôsobiť kapacitu spojov v jednotlivých časových úsekoch“ – informuje Dopravný podnik mesta Žilina.

DPMŽ

Celý projekt by mal byť realizovaný ešte v tomto roku, nakoľko ukončenie projektu je plánované na október 2019. Konečne sa tak aj Žilina zariadi systémom MHD k moderným európskym mestám, kde sú podobné technológie už dlhšie zavedené. Záujem o cestovanie MHD sa tak nepochybne zvýši už len tým, že pribudne možnosť platby kartou.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP