Portál ScienceAlert priniesol informáciu z výskumného laboratória Čínskej univerzity vedy a technológie, kde sa podarilo preniesť dve kvantové informácie na vzdialenosť viac ako 50 kilometrov. Podarilo sa tak prekonať predchádzajúci rekord, a to až 40-násobne.

Už v minulosti sa spoločnosti Pan podarilo preniesť informáciu na základe kvantového zapletenia medzi Zemou a satelitom na vzdialenosť približne 1200 kilometrov.

Systém fungoval veľmi dobre, nakoľko medzi týmito miestami nedochádzalo k takému rušeniu, aké je napríklad v meste, ktoré je pretkané rôznymi vysielačmi.

Zatiaľ len v laboratóriu

Kvantová komunikácia sa spolieha na kvantové zapletenie, kde sa dve častice spájajú aj keď nie sú na rovnakom mieste. Nový “rekord” vedci zaznamenali až na vzdialenosť 50 kilometrov, no tento pokus zatiaľ prebehol len v laboratóriu v spleti optických káblov.

Napriek tomu ide o úspech, pri ktorom bola využitá kvantová pamäť (prenos prebiehal medzi nimi), ktorá je kvantovým ekvivalentom výpočtovej pamäte. Dve pamäťové jednotky boli chladené atómami rubídia, aby sa dosiahol ich nízky energetický stav. V spojení so zaplatenými fotónami sa tak stali súčasťou zapleteného systému.

Umiestnením pamäte do špeciálnych kruhov sa znížil náhodný šum, ktorý by mohol celý prenos výrazne narušiť, nakoľko čím je väčšia vzdialenosť prenosu, tým je pravdepobnejšie jeho narušenie. Následne už len vedci zmenili frekvenciu fotónov na takú, ktorá by bola vhodná na prenos cez telekomunikačné siete s veľkosťou mesta.

Pixabay

Prenos fungoval pomocou optických káblov, no do budúcnosti by sa tento experiment mohol vykonať aj medzi fyzicky oddelenými zariadeniami, čím by sa vytvoril funkčný systém kvantovej siete. Výhodou takejto siete by bolo zlepšenie prenosových rýchlostí a nepochybne aj lepšia bezpečnosť (akákoľvek zmena fotónu by bola detekovaná a vyhodnotená ako nedôveryhodná).

K takémuto scenáru však máme stále veľmi ďaleko a okrem otestovania funkčnosti prenosu na veľké vzdialenosti musí byť zaručená aj jeho spoľahlivosť.

Napriek obrovskému pokroku v tomto smere totiž stále ostáva platné, že maximálna dosiahnutá vzdialenosť prenosu medzi separatnými uzlami je 1,3 kilometra.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom