Banner Redmi 4AValentín v tomto roku k nám zavíta u? o nieko?ko dní, presnej?ie 14. februára. Ak si teda ??astne zadaný a plánuje? svoju polovi?ku pote?i? nie?ím naozaj výnimo?ným ?i nekonven?ným, mo?no máme to pravé rie?enie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rozsiahla produkcia spolo?nosti Xiaomi umo??uje kúpi? nie?o naozaj výnimo?né aj pre ne?nej?ie pohlavie. Xiaomi Mi Plant Flowers Tester je teda plnohodnotný ?tester? kvality kvetín. Toto zariadenie doká?e v?aka rôznym senzorom monitorova? mno?stvo dopadajúceho svetla, vlhkos?, mno?stvo ?ivín v pôde ?i teplotu okolo samotnej kvetiny. Princíp funk?nosti je taktie? vskutku jednoduchý.


zdroj fotografie: Mfirsthome

Kúpi? Xiaomi Mi Plant Flowers Tester za 12 ?

Tento tester jednoducho vlo?í? do zeme ved?a danej kvetiny a následne prepojí? svoj smartfón s testerom skrz Bluetooth 4.1 a ?peciálnu aplikáciu. Práve v aplikácií mô?e? pozorova? v?etky namerané hodnoty a optimalizova? tak sadbu kvetov, aby mali ?o najoptimálnej?ie prostredie.

Xiaomi tester kvetín zdroj fotografie: AliExpress

V prípade, ?e e?te nemá? vybraný dar?ek na Valentína, rozhodne sa poobzeraj aj po tejto alternatíve, ktorá ?a pote?í aj svojou jedine?ne nízkou cenou. Za tento ?ikovný gadget toti? zaplatí? len necelých 12 ?. Potom nám ur?ite daj vedie? v komentároch, ?i sa tvoja polovi?ka pote?ila, alebo bola naopak poriadne zasko?ená.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
29%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]