Konektor USB-C mal by? vo svete elektroniky novým ?tandardom, ktorým by bolo mo?né nabíja? smartfóny, konzoly ?i bezdrôtové reproduktory. Realita je v?ak zna?ne odli?ná a nie v ka?dom prípade je mo?né tento spôsob pripojenia vyu?i?. ?oskoro sa USB-C do?ká aspo? ?malého? vylep?enia v podobe dvoch dátových liniek, ktoré zdvojnásobia prenosovú rýchlos? v USB 3.2.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Príchod USB 3.2 mô?eme o?akáva? u? po?as septembrovej akcie USB Developers Days 2017. Jeho najvä??ím vylep?ením je vyu?ívanie nieko?kých dátových liniek, ktoré prispejú k zna?ne vy??ej prenosovej rýchlosti. Táto inovácia bola u? nejaký ten ?as o?akávaná, a tak u? dne?né USB-C káble disponujú dvomi dátovými linkami, cez ktoré bude sú?asne tok dát realizovaný.

Výrazne vy??ia rýchlos? prenosu dát

Rýchlos? prenosu stúpne pri kábloch USB 3.1 prvej generácie z 5 na 10 GB/s. Druhá generácia prinesie rýchlos? a? 20 GB/s. Rovnako by sa mala zvý?i? aj rýchlos? USB 3.0 o viac ako 2 GB/s. Nový ?tandard vyu?íva v?etky ?tyri dátové linky, ktoré USB-C poskytuje. Vyu?i? ho v?ak bude mo?né aj v aktuálnych zariadeniach, s ktorými bude zachovaná kompatibilita. Zále?í tak len na výrobcoch zariadení, ako a kedy nový ?tandard príjmu.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Nový multifunk?ný USB Type-C adaptér od Xiaomi pre smartfóny ?i notebooky dokazuje, ?e sa to dá aj lacnej?ie

Predpokladá sa, ?e USB 3.2 nepríde vo finálnej verzii skôr ako v budúcom roku a rozhodne e?te nejaký ten ?as potrvá, kým ho reálne uvidíme aj v nových zariadeniach. Nové USB ?tandardy sa roz?irujú naozaj pomaly. Napriek tomu sa dodnes ?asto stretávame dokonca aj so star?ím rozhraním USB 2.0, ktorého rýchlosti a mo?nosti sú obmedzenej?ie. Viac informácii o novom ?tandarde USB 3.2 pre USB Type-C káble sa v?ak dozvieme u? po?as septembrového predstavenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
80%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]