banner-galaxy-a3-a5
O Galaxy Note 7 a jeho batérii sa toho v posledných mesiacoch napísalo naozaj ve?a. Spolo?nos? Samsung dokonca zapo?ala druhé vy?etrovanie, aby celý incident poriadne pre?etrila.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve výsledky tohto vy?etrovania, zverejnené kórejským zdrojom, unikli na verejnos? o pár dní skôr ako to Samsung plánoval. Oficiálne prí?iny explodujúcich batérií v Samsungu Galaxy Note 7 sú pod?a zdroja dve. Prvou z nich je, ?e gigant pravdepodobne nezvolil dizajn, ktorý by kore?pondoval s potrebami batérie. V?etky vnútorné sú?iastky boli na seba natla?ené, ?ím sa, samozrejme, minimalizovala ve?kos?, no na druhej strane batéria nemala ani trochu priestoru na prípadné zvä??enie.

samsung-battery-ifixit-note-7

zdroj fotografie: CNET

Druhou prí?inou má by? softvérová chyba, ktorá mala zabráni? enormnému prehriatiu smartfónu. Softvér nefungoval, batéria sa príli?ne prehriala a nemala kam expandova?. Podmienky, ktoré teda nemohli skon?i? inak ako explóziouZdalo by sa, ?e nepríjemnos? s batériou výrazným spôsobom zasiahne finan?nú stránku kórejského giganta. Opak je v?ak pravdou. Samsung si vo svojich príjmoch dokonca polep?il. Ostáva nám teda dúfa?, ?e výrobca sa zo svojich chýb pou?í a pri ?al?ích smartfónoch z jeho dielne sa podobné komplikácie vôbec neobjavia.

TIP: Nové rendery prezrádzajú rozmery Samsungu Galaxy S8 a Galaxy S8 Plus

galaxy-note-7zdroj fotografie: Phandroid

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]