Magnetické pole Zeme obklopuje našu planétu a chráni nás pred rôznymi žiareniami z vesmíru. Vzniká pohybom roztaveného železa, ktoré tečie 3000 kilometrov pod povrchom. Zemské magnetické pole však nie je konštantné a neustále sa mení, pričom v minulosti došlo aj k jeho prepólovaniu – severný pól  sa stal južným a naopak.

K preklopeniu magnetických pólov dochádza každých 200 až 300-tisíc rokov. Posledné takéto preklopenie pólov sa odohralo pred 773-tisíc rokmi a je známe pod názvom Brunhes-Matuyama, upozornil portál Techexplorist.

NASA

Brunhes-Matuyama je posledné trvalé prevrátenie magnetických pólov Zeme a je jednou z najštudovanejších paleomagnetických udalostí. Už od čias objavenia tohto fascinujúceho fenoménu sa vedci snažili pochopiť, ako táto udalosť nastala a ako dlho trval samotný proces preklopenia pólov.

Keďže sa príliš o tejto udalosti nevie, tím japonských vedcov sa ju vo svojej štúdii publikovanej v žurnále Progress in Earth and Planetary Science rozhodol bližšie preskúmať.

Ako študujeme udalosť, ku ktorej došlo pred takmer milión rokmi?

Spoľahlivým spôsobom, ako študovať túto udalosť, sú vzorky odobraté z lávových prúdov. Problém však je, že takto odobraté vzorky neposkytujú súvislé paleomagnetické informácie, vysvetľuje hlavný autor práce Yuki Haneda.

Oveľa lepším spôsobom ako študovať priebeh spomínanej udalosti je analyzovať vrstvu sedimentov nachádzajúcu sa v kompozitnom oddiely Čiba (Chiba composite section). Ten je známy vďaka svojim dobre zachovanými fosíliám a obsahu fragmentov materiálu produkovaného sopečnými výbuchmi, informoval Sciencealert.

Yuki Haneda (vľavo) spolu s jeho kolegom zhromažďujú vzorky z kompozitného oddielu Čiba. NIPR/AIST/Ibaraki University.

Vďaka analýze odobratých vzoriek z tejto oblasti vedci prišli s niekoľkými prekvapujúcimi informáciami, ktoré sú v rozpore s predchádzajúcimi štúdiami. Nové údaje totiž naznačujú, že geomagnetické pole sa stalo nestabilným najmenej 10-tisíc rokov pred tým ako došlo k samotnému preklopeniu magnetických pólov – predchádzajúce štúdie naznačovali, že preklopenie trvalo iba niekoľko desiatok rokov.

Okrem toho výsledky analýzy naznačujú, že proces úplného a trvalého prepólovania musel trvať najmenej 20-tisíc rokov. Vedci tiež neskromne uviedli, že ich výskum poskytuje najpodrobnejšie paleomagnetické informácie o udalosti Brunhes-Matuyama.

O tom, ako táto udalosť ovplyvnila planktón a rastliny, sa dozvieme až z ďalších štúdií zameraných na  analýzu morských mikrofosílií objavených v skúmaných vzorkách. Doterajšie paleomagnetické štúdie poukazovali na to, že geomagnetické pole môže zmeniť smer o 1 stupeň ročne, avšak najnovší výskum ukázal zmenu až 10 stupňov v priebehu jedného roka. Ďalším dôležitým zistením bolo aj to, že k prudkým zmenám smeru začalo dochádzať už pred približne 39 000 rokmi, čo by mohlo mať súvis s Laschampovou udalosťou.

Laschampova udalosť je udalosť, ktorá nastala približne pred 40 000 rokmi, kedy došlo k úplnému prevráteniu magnetickej polarity Zeme. Prevrátenie polarity však bolo iba dočasné a trvalo približne 440 rokov.

V dôsledku tejto zmeny magnetické pole zoslablo iba na 5 % svojej pôvodnej hodnoty, pričom tok kozmického žiarenia sa viac ako zdvojnásobil. Treba však poznamenať, že nie je jasné, či počítačové simulácie presne odzrkadľovali fyzikálne správanie magnetického poľa Zeme odvodeného z geologických záznamov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom