Magnetické pole Zeme obklopuje našu planétu, chráni nás pred rôznymi žiareniami z vesmíru a pomáha s navigačnými systémami. Zemské magnetické pole vzniká pohybom roztaveného železa, ktoré tečie 2800 km pod povrchom vo vonkajšom zemskom jadre a rotáciou Zeme, pričom sa vytvárajú elektrické prúdy, ktoré následne generujú magnetické pole Zeme.

Zemské magnetické pole však nie je konštantné, neustále sa mení a výrazne ovplyvňuje družice a satelity na obežnej dráhe. Podľa najnovších štúdií k týmto zmenám dochádza až 10-krát častejšie ako sa pôvodne predpokladalo, informuje Leeds. Tieto zistenia by mohli mať zásadný vplyv na to, ako v súčasnosti chápeme aj tie najzákladnejšie procesy, ktoré poháňajú život na Zemi.

Už niekoľko rokov pracujú vedci s myšlienkou možného preklopenia magnetických pólov. Preklopenie magnetických pólov je jedným z prírodných fenoménov, ku ktorému dochádza raz za niekoľko stotisíc rokov a pri tomto procese severný a južný pól vzájomne zmenia svoju polaritu. Posledná takáto zmena nastala približne pred 780 000 rokmi, uvádza portál Express. Zatiaľ sa však príliš nevie, aký dopad by to mohlo mať na modernú spoločnosť.

Túto problematiku sa pokúsil priblížiť tím vedcov za pomoci počítačových simulácií. Portál Sciencealert informoval o novom výskume založenom na počítačových simuláciách vonkajšieho zemského jadra, ktorý naznačil, že k zmenám magnetického pola dochádza pravdepodobne až 10-krát rýchlejšie, ako sa vedci doteraz domnievali.

Doterajšie paleomagnetické štúdie poukazovali na to, že geomagnetické pole môže zmeniť smer o 1 stupeň ročne, avšak najnovší výskum ukázal zmenu až 10 stupňov v priebehu jedného roka. Ďalším dôležitým zistením bolo aj to, že k prudkým zmenám smeru začalo dochádzať už pred približne 39 000 rokmi, čo by mohlo mať súvis s Laschampovou udalosťou.

Laschampova udalosť je udalosť, ktorá nastala približne pred 40 000 rokmi, kedy došlo k úplnému prevráteniu magnetickej polarity Zeme. Prevrátenie polarity však bolo iba dočasné a trvalo približne 440 rokov. V dôsledku tejto zmeny magnetické pole zoslablo iba na 5 % svojej pôvodnej hodnoty, pričom tok kozmického žiarenia sa viac ako zdvojnásobil.

Uvedené zistenia sú dôležité aj z dôvodu, že rýchle zmeny oslabujú magnetické pole Zeme, čo znamená, že z vesmíru na našu planétu môže prenikať oveľa viac rádioaktívnych prvkov.

Treba však poznamenať, že nie je jasné, či počítačové simulácie presne odzrkadľovali fyzikálne správanie magnetického poľa Zeme odvodeného z geologických záznamov. Podľa profesorky Catherine Constable sa v tomto prípade nie je čoho obávať. Podľa jej slov uskutočnené simulácie spĺňali všetky kritériá procesu generovania poľa a rekonštrukcií časových variácií magnetického poľa Zeme, ktoré sa udiali za posledných 100 000 rokov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú