banner-axon-7Moderné gadgety doká?u mnohokrát nesmierne pomôc? pri dennodenných situáciách. Mnohí nad?enci technológií ich tak nakupujú vo ve?kom a roz?irujú tak mo?nosti svojej technologickej výbavy. My sme sa rozhodli vybra? tie najlep?ie v rozli?ných kategóriách a pripravi? pre teba ?ikovný zoznam, ktorý ti pomô?e pri nakupovaní.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre milovníka hudby

zdroj fotografie: Xiaomi

Za?neme pravdepodobne tým najzákladnej?ím prvkom tech výbavy, ktorým je nepochybne Bluetooth reproduktor. Portfólio ?ínskeho Xiaomi nemá konca kraja, no to u? asi ve?mi dobre vie?. Bluetooth reproduktory rovnako patria medzi ve?mi vyh?adávané zariadenia. Práve tento od Xiaomi sa vyzna?uje prémiovým vzh?adom a dokonalými ?pecifikáciami. Zoberme si napríklad výkon a? 5 W a dostato?nú batériu pre dlhé po?úvanie ob?úbených skladieb. Cenou ?a pritom vyjde len na necelých 21 ?.

Pre milovníka hudby na cestách

zdroj fotografie: Dgtle

Vzh?adom k tomu, ?e mnohí z nás ve?a cestujú, ?i u? za prácou, alebo niekam za rodinou, sú slúchadlá povinnou výbavou minimálne do cestovnej ta?ky. Do kategórie najlep?ích sa zara?ujú aj najnov?ie Piston Pro od Xiaomi, ktoré majú prémiový dizajn v kombinácii so skvelými audio vlastnos?ami. V balení dokonca nájde? aj prenosné cestovné vrecú?ko a náhradné ?tuple.  To v?etko ?a pritom bude stá? len 23 ?.

Pre multimediálneho fanatika

zdroj fotografie: Google

V tomto prípade sme sa rozhodli v skratke predstavi? známy Chromecast druhej generácie. Toto na prvý poh?ad úplne oby?ajné zariadenie doká?e ale ve?mi rýchlo spravi? z televízora bez smart funkcií poriadne multimediálne centrum. V?etko, ?o k tomu bude? potrebova?, je len smartfón alebo tablet, ktorému práve Chromecast umo??uje zrkadlenie obsahu ?i prehrávanie filmov / seriálov z populárnych slu?ieb, ako HBO GO, Netflix a YouTube. Priemerná cena na Slovensku je okolo 43 ?.

Za?iatok smart domova

Táto téma v posledných mesiacoch nadobúda obrovské kontúry a ka?dý sa sna?í nejakým spôsobom prinies? do svojho domu ?nádych? technológií budúcnosti. Ak má? teda domá nejaké inteligentné ?iarovky, termostaty, LED pásiky alebo iné zariadenia, mô?e? ich ovláda? hlasom v?aka známej Alexe od Amazonu.

zdroj fotografie: TheVerge

Zariadenie Echo Dot priná?a u?ito?né hlasové povely (samozrejme v angli?tine), ktoré sa kombinova? naozaj do úplných detailov. Bez problémov sa tak mô?e? spýta? na po?asie, stav zápasu alebo ovláda? spomínané inteligentné zariadenia. Mo?ností je skuto?ne neúrekom.

Záplava farieb a inteligentné ovládanie

Inteligentné ?iarovky sú rozhodne ?must-have? doplnkom akejko?vek domácnosti. Svojimi ?pi?kovými vlastnos?ami doká?u okam?ite premeni? celkový dojem z miestnosti, jednoduché ovládanie cez smartfón je k nezaplateniu a v dne?nej dobe je aj cena u? len akousi ?ere?ni?kou na torte.

V pomere ceny a kvality vychádzajú najlep?ie ?iarovky Yeelight od Xiaomi, respektíve smart LED pásik od Xiaomi, ktorý rovnako patrí do rodiny inteligentných svetiel Yeelight. Cena za takúto ?iarovku za?ína na pribli?ne 20 ?. ?iarovky navy?e doká?u komunikova? s hlasovým asistentom Alexa.

Nenechaj si ujs?
TIP: Skrá?li si svoju izbu smart LED pásikom Yeelight od Xiaomi, ktorý teraz kúpi? v bleskovom výpredaji

Za?i budúcnos? u? teraz

zdroj fotografie: Anzhuo

V tomto prípade je asi vo?ba jasná – virtuálna realita. Okuliarov pre VR je na trhu neúrekom, no len zlomok z nich má zatia? skuto?ne dobrý potenciál a sú cenovo v rozumných sférach. Do tej lep?ej skupiny patria okuliare od Xiaomi, a to Mi VR Play, ktoré okrem dizajnu vynikajú aj kvalitným spracovaním. Princíp funk?nosti je zalo?ený na ove?a lacnej?ích Google Cardboard, pri?om ale kvalita prevedenia je neporovnate?ná.

Kúpi? headset Xiaomi Mi VR Play

?portovo zalo?ení jedinci

Milovníkov pohybových aktivít netreba ve?mi hna? k tomu, aby si zakúpili nejaký gadget, ktorý im doká?e poskytnú? praktické vlastnosti k zlep?eným výsledkom. V tomto prípade by sme siahli po Xiaomi Mi Band 2, a teda po fitness náramku, ktorý je na jednej strane lacný, no na druhej doká?e mera? tep, kroky, prejdenú vzdialenos? alebo kvalitu spánku. 0,42-palcový OLED displej na prednej strane mô?e poslú?i? aj na zobrazenie rýchlych notifikácií. Viac u? ale v na?ej recenzii, pri?om si mô?e? tento náramok zakúpi? u? za 22 ?.

Nenechaj si ujs?
TIP: Recenzia | Xiaomi Mi Band 2: Lep?í nielen displejom

Cestovate?, ktorý potrebuje poriadnu dávku ??avy

Výber je jasný, no nie? Powerbanka stále doká?e najlep?ie zastúpi? nároky vä??iny z nás na prísun energie do smartfónov ?i iných elektrických zariadení. Trh je opä? presýtený rôznymi zna?kami, no my z vlastnej skúsenosti odporú?ame Xiaomi, ktoré opä? vsádza na skvelý pomer ceny a výkonu. Cena sa v závislosti od kapacity pohybuje v rozmedzí 9 a? 30 ?.

Bezpe?nos? v dome ?i byte

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? bezpe?nostnú kameru od Xiaomi za 27 ?

Bezpe?nostná kamera by mala patri? do základnej výbavy ka?dého domu ?i bytu. Xiaomi má vo svojich radoch nieko?ko typov bezpe?nostných kamier. Najlep?ie v?ak vychádza tento relatívne nový kúsok, ktorý ponúka záznam vo FullHD rozlí?ení, clonu f/2.0, uhol záberu 110 stup?ov a plnohodnotné no?né videnie. Záznam sa ukladá na 64 GB microSD kartu a vzdialené ovládanie je zabezpe?ené skrz aplikáciu Mi Home.

Pre hrá?ov

zdroj fotografie: PcAdvisor

Okrem tradi?ných herných gamepadov pre Xbox ?i PlayStation sa dá spo?ahnú? aj na alternatívu opä? v podaní Xiaomi. Tento bezdrôtový ovláda? ponúka decentný vzh?ad, podporu pre smartfóny, tablety ?i televízory, no aj pre herné konzoly a v neposlednom rade neodolate?nú cenovku, ktorá ?iní len 21 ? s pou?itím z?avového kupónu XWBG. 

Nenechaj si ujs?
TIP: 5 ?ínskych tech gadgetov, ktoré spravia va?u domácnos? inteligentnej?ou

Inteligentné ovládanie elektriny

Spolo?nos? TP-Link ti ur?ite nemusíme nijak ?peciálne predstavova?. Tento výrobca sa zameriava na ?iroké spektrum zariadení, do ktorého po novom spadajú aj inteligentné zásuvky. WiFi Smart Plug HS100, ako u? názov napovie, je elektrická zásuvka, ktorá má hne? nieko?ko smart funkcií navy?e.

zdroj fotografie: TP-Link

Predov?etkým je to mo?nos? sledovania spotreby a ovládania skrz príslu?nú aplikáciu a rovnako sa dostalo aj na hlasové ovládanie, ktoré funguje s Google Home ?i vy??ie spomínanou Alexou. S cenou máli?ko nad 30 ? sa opä? jedná o praktický doplnok na skvalitnenie akejko?vek domácnosti.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]