Jednou z najvä??ích zmien na tohtoro?ných vlajkových lodiach Samsungu je odstránenie dlho pou?ívaného domovského hardvérového tla?idla. V?aka tomu mohol výrobca výrazne zmen?i? okraj pod displejom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tla?idlo pre návrat na domovskú obrazovku je tým pádom softvérové a pou?ívatelia si v?imli v súvislosti s ním jeden skuto?ne zvlá?tny jav. Hýbe sa. Nejedná sa, samozrejme, o nejaký výrazný pohyb a po?as be?ného pou?ívania si ho dokonca ani nev?imneme. Zrete?ne sa ale dá spozorova?, ke? okolo neho nalepíme nálepky. Pre?o sa to teda vlastne deje? Dôvod je jednoduchý. Ide o prevenciu vo?i prepáleniu tla?idla priamo do displeja.

Samsung Galaxy S8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografií: Henrik van Loosbroek / Google+

nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 s prieh?adným zadným krytom vyzerá absolútne dokonale! Chú?ky splní v?etkým fanú?ikom

S touto nepríjemnos?ou sme sa stretávali pri starých CRT monitoroch a mô?e nasta? aj pri OLED technológií, ktorú displej S8-?ky pou?íva. Ke? je nejaký objekt príli? dlho na obrazovke, mô?e sa do nej doslova trvalo prepáli?. Zranite?né sú aj smartwatch, ke??e taktie? pou?ívajú OLED displej a vä??inou sa na nich zobrazuje aktuálny ?as. Opera?ný systém Android Wear je z toho dôvodu vybavený ?peciálnou ochranou pred prepálením. Tak?e ak si náhodou v?imne?, ?e domovské tla?idlo na tvojej S8-?ke sa nepatrne pohybuje, tak je to kvôli ochrane displeja.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.