Elektromobily Tesla sa nevyzna?ujú iba svojím kvalitným spracovaním a bezpe?nos?ou, ale aj skvelým dojazdom na jedno nabitie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hypermilling je spôsob riadenia vozidla efektívnym spôsobom, aby bol dosiahnutý ?o najdlh?í dojazd. Tým sa dá jednoducho zisti?, aký vplyv má na vozidlo spôsob riadenia jednotlivých vodi?ov. Doteraj?í rekord vo svojich rukách dr?al Casey Spencer so svojou Teslou Model S 85D. Ten pri rýchlosti 22 km/h mohol na jedno nabitie ?oférova? neuverite?ných 26 hodín. Odvtedy v?ak Tesla priniesla zákazníkom model s vy??ou kapacitou akumulátorov. To hne? vyu?ili Steven Peeters a Joeri Cools, ktorí stanovili nový rekord s Modelom S P100D.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Tesle sa práve podarilo zdvojnásobi? ?ivotnos? svojich batérií! Nieko?ko rokov predtým, ako plánovali

V?aka efektívnej jazde po 26 km trase v Belgicku sa im podarilo prejs? neskuto?ných 901,5 km na jedno nabitie. V porovnaní so Spencerom v?ak i?li rýchlos?ou 40 km/h, pri ktorej bola spotreba energie e?te ni??ia. Po dlhom jazdení sa im darilo prechádza? ka?dú zákrutu ?o najefektívnej?ie, pri?om najni??ia dosiahnutá spotreba ?inila iba 88 Wh na 1 kilometer. To, ?i bola po?as jazdy zapnutá aj klimatizácia, ?ia?, nie je známe. Napriek tomu sa im za 23 hodín a 45 minút podarilo dosiahnu? tento fantastický rekord. Kto by si bol pomyslel, ?e takto nízka spotreba sa dá dosiahnu? s vozidlom, ktoré vá?i a? 2,3 tony. V ka?dom prípade sa jedná o ?al?í významný mí?nik pre Teslu, aby sa mohla sta? plnohodnotným vozidlom s perfektným dojazdom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]