Astronómom zo skupiny MeerTRAP pozorujúcich nočnú oblohu prostredníctvom rádioteleskopu MeerKAT v Južnej Afrike sa podarilo čosi úchvatné. Objavili totiž neutrónovú hviezdu, ktorá vysiela veľmi nezvyčajné rádiové signály. Objavený fenomén úplne prepisuje naše chápanie týchto hviezdnych objektov. Na tému upozornili autori novej štúdie v príspevku na webe The Conversation.

Prvý objekt svojho druhu

Skupina astronómov prostredníctvom teleskopu MeerKAT pozorovala oblasť známku ako Vela-X 1, čo je zhruba 1300 svetelných rokov vzdialený región sídliaci v Mliečnej dráhe, pričom si v údajoch všimli, podivný záblesk trvajúci 300 milisekúnd.

Umelecké znázornenie zmagnetizovanej rotujúcej neutrónovej hviezdy. Zdroj: Juric.P / Depositphotos

Hoci tento záblesk, alebo pulz mal niektoré vlastnosti neutrónovej hviezdy, nepodobal sa ničomu, čo doposiaľ astronómovia videli.Neutrónová hviezda predstavuje astronomický objekt s extrémnou hustotou, ktorý je výsledkom výbuchu supernovy. V podstate ide o degenerovaný pozostatok hviezdneho jadra, ktorý je zložený z neutrónov, ktoré sú pohromade udržiavané gravitačnou silou.

Pozorovania novoobjaveného objektu PSR J0941-4046 však ukázali, že táto neutrónová hviezda má niektoré vlastnosti pulzaru a niektoré vlastnosti magnetaru.

Rozhodli sa preto preskúmať aj archívne údaje, v ktorých tak isto objavili niekoľko týchto zvláštnych zábleskov, ktoré si predtým nikto nevšimol. Ich analýza ukázala, že sa opakujú každých 76 sekúnd. Pre porovnanie, väčšina zábleskov neutrónových hviezd sa odohrá v priebehu niekoľko milisekúnd až sekúnd.

Nová trieda rádio-emitujúcich objektov

Najdlhšia známa perióda rotácie pulzaru, typ rotujúcej neutrónovej hviezdy, ktorá zo svojich pólov vysiela rádiové záblesky bola doposiaľ 23,5 sekundy. Na základe toho sa vedci domnievajú, že PSR J0941-4046 s periódou 76 sekúnd, môže byť úplne nová trieda rádio-emitujúcich objektov.

Podľa zistení publikovaných v žurnále Nature Astronomy, je PSR J0941-4046 je „zvláštna galaktická neutrónová hviezda, ktorá vyžaruje rádiové vlny a rotuje extrémne pomalým tempom v porovnaní s inými pulzarmi.“

Vzhľadom na to, že načasovanie pulzarov je extrémne presné a sú považované za akési „vesmírne majáky“, astronómovia dokázali vypočítať čas príchodu každého ich pulzu s presnosťou až na 100-milióntin sekundy.

Pohrebisko hviezd

Zvláštnou je nielen pomalá rotácia PSR J0941-4046, ale aj jeho poloha. Tento zvláštny astronomický objekt totiž leží na mieste, známom ako „pohrebisko neutrónových hviezd“. Inými slovami, nachádza sa v oblasti, z ktorej by žiadne rádiové emisie nemali prichádzať, pretože neutrónové hviezdy v tejto oblasti sú už extrémne staré  a tým pádom aj menej aktívne, prípadne neaktívne.

Michael Kramer / MPIfR

Tu však všetky zvláštnosti ešte ani zďaleka nekončia. PSR J0941-4046 totiž produkuje minimálne 7 rôznych impulzov, zatiaľ čo väčšina neutrónových hviezd sa k takejto tvarovej rozmanitosti impulzov ani zďaleka nepribližuje.

Autorov novej štúdie zaujal najmä jeden impulz, ktorý mal „kvázi-periodickú štruktúru“. To podľa nich naznačuje, že za emitovanými pulzmi stojí nejaký druh oscilácie. Pozoruhodné je aj to, že tieto impulzy sa v niektorých základných črtách podobajú na mimozemské rádiové signály známe ako FRB.

Zatiaľ však vedci nedokázali zistiť, či PSR J0941-4046 emituje rovnaký druh energie, aký pozorujeme pri FRB. Ak budúce analýzy ukážu, že ide o rovnaký druh energie, predmetný objekt sa bude považovať za „magnetar s ultra-dlhou periódou“.

Vzhľadom na to, aké komplikované bolo PSR J0941-4046 objaviť, autori si zatiaľ netrúfajú odhadovať, či niekde vo vesmíre sa nachádza celá „populácia“ týchto zvláštnych objektov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP