Spolo?nos? Hyperloop One ?elí potenciálnej konkurencii zo strany bývalého spoluzakladate?a a CEO, ktorí zalo?ili nový startup pod menom Arrivo. Kým Arrivo zatia? len buduje prvé dve testovacie dráhy, Hyperloop má u? jasnú predstavu, ako bude dopravný systém fungova?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Startup v novembri minulého roka oznámil, ?e podpísal dohodu s Dubai Roads a dopravným úradom o testovaní medzi Dubajom a Abú Zabí. 

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Sú?as?ou oznámenia bolo aj predvedenie futuristického systému dopravy, ktorý dosahuje rýchlos? pribli?ne 1110 km/h a doká?e prenies? cestujúcich z Dubaja do Abú Zabí len za ohromných 12 minút. Normálna cesta pritom trvá aj dve hodiny.

Takto sa bude za?ína? celý proces dopravy. Cestujúci si pomocou aplikácie zistí, aké mo?nosti dopravy má k dispozícii.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Aplikácia bude spolu s Hyperloopom zobrazova? aj iné mo?nosti dopravy. Ke? si cestujúci vyberie hyperloop…

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

…aplikácia mu uká?e, kde sa nachádza najbli??ie nástupi?te spolu s informáciami o trvaní cesty od aktuálnej pozície, a? do cie?ovej stanice. 

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Vchody do hyperloopu.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Hyperloop bude rozdelený podobne ako lietadlo. Dostupná bude klasická trieda pre viac ?udí, trieda pre schôdze a trieda pre cestujúcich, ktorí budú chcie? relaxova?. 

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Triedy budú rozdelené do takzvaných ?podov?. Po príchode do cie?ovej stanice príde ka?dý pod k východu, z ktorého potom budú vychádza? cestujúci. Spolo?nos? tvrdí, ?e dostupných bude 120 vchodov do podov a v?aka nim bude môc? prepravi? a? 8500 cestujúcich za hodinu.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Ku ka?dým ?tyrom podom bude priradená jedna hyperloop trubica.


Zo ?tyroch podov budú tri pre ?udí a jeden pre náklad.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

A cestujúci je oficiálne na svojej ceste hyperloopom. 

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

nenechaj si ujs?
SpaceX ukázal na videu, ako vyzerá v skuto?nosti cestovanie v Hyperloope

?Predstavte si, ?e sa nachádzate v New Yorku a mô?ete sa prepravi? do Washingtonu DC za 20 minút? – povedal jeden z popredných zamestnancov.

Akonáhle trubica dorazí na cie?ovú destináciu, ?tyri pody z nej vylezú a zamieria na cie?ovú ulicu cestujúcich.Toto je koncep?né stvárnenie hyperloop stanice v Burj Khalifa, Dubaj.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

?al?ie koncep?né stvárnenie, ktoré tentokrát ukazuje rôzne zastávky hyperloopu v Dubaji. Modrá ?iara znázor?uje trasu hyperloopu a ru?ové ?iary zas trasu jednotlivých podov. 

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One
V?etky pohyby budú sledované z tohto kontrolného centra.

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Hyperloop One má ve?ký záujem o vyu?ívanie hyperloopu aj pre prepravu nákladov. 

hyperloop
zdroj fotografie: Hyperloop One

Celkové financie spolo?nosti Hyperloop One by mali dosahova? okolo 160 miliónov dolárov. Spolo?nos? plánuje postavi? testovaciu dráhu v Las Vegas e?te v prvom ?tvr?roku tohto roka. Fínska a holandská vláda tie? udelila startupu povolenie na výstavbu testovacích kapacít.

Celé video si mô?e? pozrie? tu:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.