Google u? pred nieko?kými rokmi predstavil svoj opera?ný systém Android. V?aka otvorenosti si ho mô?e ka?dý skúsenej?í pou?ívate? prispôsobi? pod?a svojho gusta. Okrem ?irokej ?kály úprav v?ak obsahuje aj rôzne zákutia, o ktorých si doteraz mo?no nevedel. V prípade, ?e si chce? Android v smartfóne vylep?i?, ur?ite si pre?ítaj nasledujúce riadky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Google vlo?il do svojho opera?ného systému aj tajné menu, ktoré umo??uje pou?ívate?om vyu?íva? rôzne experimentálne funkcie. Tie v?ak nie sú dostupné pre ka?dý smartfón, zvlá?? ke? je opera?ný systém obohatený o nadstavbu výrobcu. Zopár tajných funkcií bolo zakomponovaných e?te v Androide 6.0 Marshmallow, no s príchodom nového Nougatu sa stali v podstate ?tandardom.

Pre prístup k tomuto ?tajnému? menu sta?í, ak stiahne? notifika?nú li?tu. Následne podr? ikonu nastavení na 5 a? 7 sekúnd, pokým sa nerozto?í.

zdroj fotografie: FonTech

Po úspe?nej aktivácií uvidí? oznámenie v spodnej ?asti displeja.

zdroj fotografie: FonTech

Ak si v?etko urobil správne, ved?a ikony nastavení v notifika?nej li?te sa zobrazí k?ú?.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Sladkého Androidu 7.1 Nougat sa do?kal aj staru?ký Samsung Galaxy S2

Pre prístup k funkciám cho? do Nastavení a v sekcii Systém sa ti v spodnej ?asti odomkne ?Tuner pou?ívate?ského rozhrania systému?.

zdroj fotografie: FonTech

Pri prvom vstupe k týmto funkciám sa mô?e zobrazi? upozornenie, ktoré má za úlohu iba informova?, pre?o sú tieto mo?nosti v opera?nom systéme skryté.

zdroj fotografie: FonTech

Na obrázku ni??ie sa nachádza podoba menu v nastaveniach Tunera.

zdroj fotografie: FonTech

V menu mô?e? prejs? do sekcie ?Stavový riadok / Notifika?ná li?ta?, kde si zvolí?, ako sa v nej budú upozornenia zobrazova?.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
A? 99,6 % zo v?etkých aktívnych smartfónov be?í len na dvoch opera?ných systémoch

Taktie? si mô?e? zvoli?, ktoré ikony sa v notifika?nej li?te zobrazia ako prvé. Ak teda nevyu?íva? napríklad Re?im lietadlo, pokojne ho skry a nebude ti viac preká?a?.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Prieskum: Toto si myslia u?ívatelia iPhonov o Androi?ákoch

Niekomu sa tieto ?tajné? nastavenia nemusia zda? príli? lákavými, no je skvelé skúma?, ?o v?etko ponúka najpou?ívanej?í opera?ný systém na svete. V prípade, ?e chce? tieto funkcie odstráni?, sta?í ak v tomto menu klikne? na ikonu v pravom hornom rohu. Potom zvo? mo?nos? ?Odstráni? z nastavení? a tvoj Android bude znova ako predtým.

zdroj fotografie: FonTech

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
2%
Páči sa mi to
73%
Chcem to
18%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]