Termín dostupnosti tohto titulu pre verejnos? sa pomaly blí?i, no stále je pre mnohých príli? ?aleko. Vývojárske ?túdiá Activision a Sledgehammer Games aktívne na hre pracujú a uskuto??ujú uzavreté beta testovania. Call of Duty si u? budúci tý?de? tak budú môc? zahra? vyvolení nedo?kavci, ktorí okúsia ne?útostné bitky z 2. svetovej vojny.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Len pre ?vyvolených?

Hne? na za?iatok ?a v?ak musíme uvies? do obrazu. K uzavretému beta testovaniu multiplayeru Call of Duty: WWII, ktoré potrvá od 25. do 28. augusta, budú ma? prístup len ?vyvolení? hrá?i a majitelia konzoly PlayStation 4. Tí si v?ak túto hernú pecku museli najprv v predstihu predobjedna?. Ako lákadlo na túto exkluzívnu príle?itos? bol vydaný aj nový trailer, plný akcie, stre?by a vojnou zmietaných miest.

zdroj fotografie: Screenshot/Call of Duty/YouTube

Nenechaj si ujs?
10 absolútne najlep?ích hier, na ktoré sa mô?eme te?i? v najbli??ích mesiacoch

Od piatka budúceho tý?d?a tak budú môc? vybraní hrá?i okúsi? boje na mapách Du Hoc, Gibraltar a Ardennes, pri?om dostanú mo?nos? vyskú?a? aj nové herné re?imy Team Deathmatch, Dominion, Hardpoint a nebude chýba? ani nový War mód. Kvalitne spracovaná grafika vtiahne hrá?a do krvavých bojov. Zahra? si bude môc? za 5 divízií, ktoré sa ocitnú aj v oficiálnej verzii hry.

Je tak len na hrá?ovi, ?i sa rozhodne bojova? za Infantry, Airborne, Expeditionary, Armoured alebo Mountain Division. Ke??e ide o jeden z nieko?kých beta testov, ?ia?, dôjde aj na isté obmedzenia. Tie sa budú týka? zbraní, výbavy vojakov a maximálnej úrovne, ktorú bude mo?né po?as tých nieko?kých dní dosiahnu?.

Pripome?me si ale, ?e Call od Duty: WWII vyjde pre v?etkých hrá?ov 3. novembra a dovtedy sa e?te uskuto?ní nieko?ko beta testov. Po tom augustovom príde ?al?í. Zapoji? sa do? budú môc? od 1. do 4. septembra aj majitelia konzoly Xbox One.

Zahrá? si ju?

Pokia? sa tie? nevie? do?ka? oficiálneho sprístupnenia hry, jedinou vstupenkou k beta testom je predobjednávka. Si medzi ??astlivcami, ktorí u? o pár dní budú vies? ne?útostné boje proti nepriate?om alebo si rad?ej po?ká? do novembrového predstavenia? Ak e?te nemá? mo?nos? zahra? si Call of Duty: WWII, rozhodne si potom nenechaj ujs? prilo?ený trailer.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]