Japonské Nintendo je po celom svete známe tým, ?e robí veci odli?ným spôsobom ako v?etci ostatní. Kým sa vä??ina herných spolo?ností sústredí na fotorealistickú grafiku svojich hier a hratelnos? zna?ne zanedbáva, táto legendárna spolo?nos? robí veci presne naopak. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento odli?ný a nekonven?ný prístup je nakoniec dôvodom toho, ?e sa tejto legende herného priemyslu stále tak dobre darí. Jeho nová konzola v predajnosti zaznamenáva jeden úspech za druhým a tomuto faktu nepochybne napomáha aj najnov?ia Zelda, ktorá a?piruje na titul hry roka. Nintendo si v?ak uvedomuje, ?e tak ako jedna lastovi?ka leto nerobí, ani jedna hra nezabezpe?í tabilné predaje na dlhý ?as. Kvôli tomu teda výrobca usilovne pracuje na novej exkluzivite, ktorá bude zdie?a? istú ?as? názvu s menom najznámej?ej hernej postavy v?etkých ?ias.

Nenechaj si ujs?
Táto hra je ?aleko lep?ia ako hocijaké Call of Duty ?i Battlefield. Nebude? vedie? od nej odtrhnú? o?i

Hra Super Mario Odyssey hrá?a teda opä? spojí s ob?úbeným talianskym in?talatérom, ktorý bude za?íva? nové dobrodru?stvá v prekrásnom 3D svete. Tento pripravovaný titul odkazuje na nezabudnute?né Super Mario 64 a Super Mario Galaxy, ktoré si ka?dý pravý fanú?ik hier od Nintenda zaru?ene pamätá. Novinka bude ladená v zaujímavom sandboxovom ?týle, pri?om ponúkne svet rozdelený do roz?ahlých a otvorených levelov. Medzi nimi sa Mario presúva na svojom lietajúcom príbytku, ktorý je rie?ený podobne ako ten z animovanej rozprávky Hore. Hrá? sa tak v?aka tomuto vzná?ajúcemu sa korábu dostane do mierne pozmeneného New Yorku, av?ak aj do Egyptu.

zdroj fotografie: Nintendo

Samozrejme sa dostalo aj na hlavného záporáka, ktorým nie je nik iný, ne? dobre známy Bowser. Ten uniesol princeznú Peach a hlavná Mariova úloha je teda jasná – bude sa ju sna?i? získa? spä?, a to za ka?dú cenu. Táto zdanlivo jednoduchá úloha v?ak jednoduchá vôbec nebude. Mariovi toti? budú stá? v ceste viaceré preká?ky spolu s ohromným mno?stvom nepriate?ov. Viac toho zatia? nevieme a bli??ie detaily budú odhalené a? na hernej konferencii s názvom E3, ktorá sa bude kona? v polovici júna. U? teraz je v?ak isté, ?e Super Mario Odyssey ponúkne hlavne zábavný a pohlcujúci gameplay.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]