Jeden zo spoluzakladate?ov spolo?nosti Apple, Steve Wozniak, je známy svojimi tenden?nými výrokmi, ktoré zaka?dým súvisia s jeho niekdaj?ím zamestnávate?om. Tomu sa v?ak najnov?ie rozhodol podrazi? nohy, ke? prehlásil, ?e sa o ?al?iu revolúciu v technológiách nepostará známy americký gigant, ale spolo?nos? Tesla, ktorá je pod velením vizionára Elona Muska.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve ten sa má pod?a Wozniaka postara? o nový prevrat, ktorý na seba pod?a jeho slov nenechá dlho ?aka?. Steve sa okrem iného vyjadril aj k tomu, pre?o si myslí, ?e je zatia? najúspe?nej?í model tejto automobilky, Model S, taký ob?úbený. Pod?a jeho slov mô?e za úspechnajmä to, ?e Elon Musk ho nevytváral pre pokrytie potrieb trhu, ale hlavne pre seba. ?Ke? na produkte pracujete z vlastnej iniciatívy a vytvárate ho tak, aby sa pá?il najmä vám, vtedy dosiahnete najlep?ie výsledky.?

zdroj fotografie: Tesla

Nane??astie, vek a ve?kos? Apple v tomto smere ve?mi nepomáha. Práve budovanie takýchto produktov z vá?ne toti? v obrovskej spolo?nosti, akou Apple nepochybne je, nie je vôbec jednoduché. Ka?dý výrobok musí toti? schváli? dozorná rada, ktorá mnohé dobré návrhy zmietne zo stola. Aby toho nebolo málo, Applu chýba niekto, ako Steve Jobs, ktorý pracoval na projektoch presne tak, ako to popísal Wozniak. Za vedenia Tima Cooka sme sa do?kali v podstate len jedinej úspe?nej novinky, a to sú Apple Watch. Inak boli v?etky ostatné úspe?né zariadenia len ?al?ou generáciou výrobkov, ktoré vznikli e?te za ?ias Jobsa.

zdroj fotografie: MarketWatch

?Pozrite sa na spolo?nosti, ako Google, Facebook, Apple, Microsoft, ale aj Tesla, ktoré dokázali zmeni? svet. V?etky to síce dokázali odli?ným spôsobom, no napriek tomu majú nie?o spolo?né. Vä??inou toti?to za nimi stáli mladí ?udia, ktorí vytvárali produkty z vá?ne a nie pre profit.?

Nenechaj si ujs?
Pre?o je pod?a m?a Google Pixel lep?í ne? iPhony?

Veci sa v?ak zmenili a malé tímy mladých ?udí nahradili skúsení biznismeni, ktorí za produktmi vidia najmä ?ísla. To síce nemusí nutne znamena? ni? zlé, no inovácie sa tým pádom odsúvajú na ved?aj?iu ko?aj. Zatia? sa v?ak spolo?nosti Apple na?alej náramne darí a ni? nenasved?uje tomu, ?e by sa to malo v doh?adnej dobe zmeni?. Práve v?aka tomu, ?e Apple viac nestavia inovácie na prvé miesto svojho hodnotového rebrí?ka si v?ak Steve Wozniak myslí, ?e sa o nový prevrat v technológiách postará Tesla za výraznej pomoci Elona Muska.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]