Google po vydaní svojich vlajkových smartfónov zo?al ve?ký úspech. Jeho zariadenia sa ozna?ujú za jedny z najlep?ích fotomobilov sú?astnosti. Okrem toho ich zásobuje neustálymi aktualizáciami s najnov?ími bezpe?nostnými záplatami. Jeho ve?ký protivník tie? na tom nie je najhor?ie, no zopár dôvodov, pre?o sú Pixely lep?ie ako iPhony, sa predsa len nájde.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rivalita medzi konkurentmi nie je ni?ím výnimo?ným. O súbojoch Applu a Samsungu sa toho napísalo ve?a, no pre Apple existuje aj iný konkurent – Google. Aj ke? obaja giganti vyrábajú fantastické zariadenia, ktoré patria do segmentu prémiových zariadení, nájdu sa isté rozdiely, v ktorých Google prekvapivo vedie. Cenou sú si smartfóny taktie? podobné, a tak mô?eme nájs? rozdiely len v kon?trukcii a fotoaparáte.

Pixel je ?ah?í

Ak porovnáme iPhone 6S Plus, zistíme, ?e Pixel je ?ah?í o celých 24 g, ?o rozhodne nie je málo. Pri váhe 192 g u? je cíti?, ?e v rukách dr?íte poriadne zariadenie, no predsa len je Pixel ideálnej?í na dlh?iu prácu, ke??e tak neza?a?uje ruky. Keby sme porovnali Google Pixel XL s novým iPhonom 7, tak je iPhone stále ?a??í, a to presne o 20 gramov. Do úvahy sme síce nebrali iPhone 7 Plus, no ten taktie? nepriniesol nejaké ve?ké zmeny v hmotnosti a je stále ?a??í.

zdroj fotografie: Google

Famózny displej

Na fotografií ni??ie mô?ete vidie? porovnanie dvoch displejov. Sám usúdi?, ?e aj ke? má iPhone krásny displej, farby nie sú tak ?ivé ako v prípade Pixelu. Fotografie sú porovnávané pri plnom jasne oboch smartfónov a mimochodom, fotka bola zachytená Pixelom XL. Práve tu sa ukazujú rozdiely medzi Retina a AMOLED displejom, ktorý je ostrej?í. V?etko je v?ak presne vyvá?ené a obraz v Pixel XL nie je presaturovaný, jednoducho v?etko, ?o je na ?om zobrazené, vyzerá fantasticky.

iphone-6s-vs-pixel-xlzdroj fotografie: Twitter / iphonespysoft.com

Nenechaj si ujs?
Apple má nový odkaz pre Androi?ákov: ??ivot s iPhone je jednoduch?í?

S lep?ou pri?navos?ou lep?ie dr?í v rukách

iPhone 6S má krásny dizajn, no bez ochranného krytu sa rád a rýchlo vie vy?myknú? z rúk. To nemusí v?dy dopadnú? najlep?ie. Oproti tomu, Google Pixel XL vyzerá so sklenenou polovicou zadnej strany pomerne ?udne, no v?etko má svoj ú?el. Sklo je tam práve kvôli lep?ej pri?navosti prstov, aby sa smartfón nevy?mykol z rúk.

zdroj fotografie: YouTube / Krystal Key

Rýchle nabíjanie

Kanál SuperSaf TV zverejnil video, v ktorom porovnáva rýchlos? nabíjania high-end modelov od Samsungu (?ia?, len star?í Galaxy S7), Apple a Google. Aj ke? Samsung bol lídrom a plné nabitie dosiahol u? po necelej hodine a pol, Pixel XL od neho neutiekol ?aleko. Najhor?ie skon?il nový iPhone 7, ktorý dosahoval necelých 75 % batérie v ?ase, ke? bol high-end od Googlu u? plne nabitý. Aj v tomto súboji tak vyhral Pixel XL. My taktie? vieme, ?e iPhone vie? rýchlej?ie nabíja? pomocou adaptéru z iPadu, av?ak v tomto prípade bol braný do úvahy len adaptér, ktorý nájde? v základnom balení.

fony-fast-chargingzdroj fotografie: YouTube/SuperSafTV

Lep?ia ?ivotnos? batérie

Posledný incident s batériami minuloro?ných iPhonov 6S dokazuje, ?e Google si pri svojich zariadeniach dáva viac zále?a? na výdr?i batérie. Smartfóny od Apple príli? dlho na jedno nabitie nevydr?ia a ?astým nabíjaním sa tak skracuje ?ivotnos? akumulátora. V?aka systému Doze, ktorý odvádza skvelú prácu aj v Pixeloch, tak vydr?í batéria ove?a viac a zachová si dlh?iu ?ivotnos?.

iphone-6s-bateriazdroj fotografie: YouTube/iFixit

Nenechaj si ujs?
Svoj smartfón si doteraz mo?no nabíjal zle! Vie?, pre?o?

Men?ie telo, rovnaký displej

Rozdiel medzi top smartfónom od Google a Apple je nepatrný, no isté rozdiely sa opä? nájdu. Pri bli??om poh?ade je vidie? men?ie rozmery Pixel XL oproti iPhonu, av?ak oba majú rovnakú uhloprie?ku obrazovky. Ak by sme to vyjadrili v ?íslach, iPhone má 67,7 % pomer k prednej strane, zatia? ?o Pixel priniesol pomer na úrovni 71,2 %.

the-pixel-is-slightly-smaller-but-has-the-same-size-screenzdroj fotografie: Weibo

Samozrejme, opä? platí, ?e sto ?udí sto chutí. Fanú?ikovia najnov?ích iPhonov by teda rozhodne na?li vlastnosti, ktoré sú zas v prípade týchto zariadení jednoducho lep?ie. V tomto ?lánku sme tak len vyzdvihli fakt, ?e Google sa s novými Pixelmi naozaj trafil do ?ierneho a aj nieko?ko mesiacov po predstavení stále doká?u v istom smere porazi? svoju slávnej?iu konkurenciu. Na druhej strane, Apple a celkovo iPhony sú ?pecifický segment priemyslu, a tak sa v niektorých smeroch skuto?ne nedajú porovnáva? so ?iadnou Android konkurenciou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
37%
Chcem to
2%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
28%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]