V správe sa nachádzajú materiály TASR aj SITA.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa síce formálne skončil ku koncu augusta, výstupy projektu, ako sú metodiky či učebné materiály k novým predmetom, sú však verejnosti naďalej k dispozícii. TASR o tom informovali z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.

Hlavný cieľ projektu – vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie (IKT) – bol podľa tvorcov splnený.

Projekt priniesol do našich škôl bádateľsky orientované vyučovanie s podporou digitálnych technológií a ďalšie aktivity s veľkým záberom na zmeny v príprave absolventov stredných a vysokých škôl pre uplatnenie sa na trhu práce, predovšetkým v IT sektore. Projekt inicioval a rozbehol digitálnu transformáciu vzdelávania na našich základných a stredných školách,“ uviedla Katarína Kalašová, generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členka riadiacej rady projektu.

Projekt priniesol spolu 1123 inovatívnych bádateľsky zameraných metodík na vyučovanie informatiky, matematiky, biológie, chémie, fyziky, geografie na základných a stredných školách, na stredných školách aj pre vyučovanie predmetov zameraných na IKT. Ďalej išlo aj o model „informatickej triedy“. Na základe overovania modelu informatickej triedy na 23 gymnáziách bol vypracovaný a predložený rezortu školstva kompletný návrh nového študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku.

Celkový rozpočet takmer 20 miliónov eur

Do inovácie obsahu vzdelávania a mnohých popularizačných aktivít bolo zapojených 38 IT firiem z celého Slovenska. „Sme radi, že sa zmeny realizovali v spolupráci s IT firmami reprezentovanými ITAS-om a klastrom Košice IT Valley, a teda že inovácia formálneho i neformálneho vzdelávania prebiehala v súlade s požiadavkami praxe. Veríme, že to tak bude aj v budúcnosti,“ doplnil Mário Lelovský, viceprezident ITAS a člen riadiacej rady projektu.

Zmeny vo vyučovaní s novými prístupmi boli monitorované prostredníctvom konceptuálnych úloh, respektíve testov, pričom sa porovnávali vstupné a výstupné výsledky i výsledky po šiestich mesiacoch po zrealizovaní inovatívnej výučby. Do testovania sa zapojilo 40.657 žiakov, aspoň dva testy absolvovalo 25.816 žiakov, z nich zlepšenie bolo evidované u 15.938 žiakov.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie realizovalo CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami, medzi nimi bolo viacero univerzít. Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Rozpočet bol vyše 19.137.065 eur.

Vláda o nás bude zbierať špecifický typ dát

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) podpísala počas Tatra Summitu na Štrbskom Plese Memorandum o porozumení s MasterCard a Globsec. O podpise memoranda s lídrom v digitálnych platobných riešeniach a organizáciou, ktorá sa venuje otázkam bezpečnosti informuje v tlačovej správe hovorca ministerstva Andrej Ďuríček.

Naším cieľom je prinášať občanom kvalitné a fungujúce digitálne služby štátu. Jedným z kľúčových predpokladov pre to je mať k dispozícii kvalitné aktuálne dáta. Memorandum o spolupráci nášho ministerstva s MasterCard a Globsec je základom pre budúcu spoluprácu, napríklad pri navrhovaní konkrétnych zlepšení elektronických služieb štátu,“ uviedla Remišová. Viac sa dočítaš v samostatnej správe.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP