Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave podporuje využívanie umelej inteligencie. V mnohých prípadoch však považuje za potrebné citovanie. Pravidlá jej používania sformulovala v novej smernici. Informuje o tom na svojom webe.

„Nástroje umelej inteligencie by sa mali používať najmä ako podpora a pomoc pri štúdiu a mali by slúžiť na rozvoj a efektívne využívanie nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností študentov,“ uviedli z univerzity.

V smernici sa uvádza, že akékoľvek použitie nástrojov umelej inteligencie pri spracovaní textov musí byť riadne označené citovaním použitých nástrojov. Pri formálnej úprave textov podľa nej citovanie potrebné nie je. Výstupy je však potrebné overovať a kontrolovať.

Smernica zakazuje využívanie umelej inteligencie pri vypracovaní celých textov, formulovaní záverov a tvrdení, ktoré majú byť výsledkom samostatnej činnosti študenta. Používanie nástrojov pri štúdiu je zároveň podľa smernice potrebné zosúladiť s pokynmi a pravidlami stanovenými vyučujúcimi.

Vyučujúcim sa v smernici odporúča priebežné oboznamovanie sa so systémami umelej inteligencie a používanie jej nástrojov pri pedagogickej činnosti. Nástroje by mali byť používané najmä ako podpora a pomoc pri výučbe, mali by slúžiť na rozvoj vedomostí, schopností a zručností vyučujúcich pri pedagogickej činnosti.

Smernica reaguje na vplyv umelej inteligencie na akademické prostredie a formuluje princípy pre tvorivé, bezpečné, zodpovedné, etické a transparentné používanie jej nástrojov v prostredí univerzity, uviedli z UK. Celé znenie smernice je dostupné na jej webe.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú