Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktivovala už takmer 90 % e-schránok nepodnikateľského sektora. Ďalšia fáza aktivácie začne 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií aj vysokých škôl. Posledná fáza aktivácie e-schránok nepodnikateľského sektora nastane 1. januára budúceho roka. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Začiatkom septembra štát aktivoval ďalšiu skupinu elektronických schránok nepodnikateľského prostredia, pričom z 5 551 e-schránok zriadených a aktivovaných v tejto fáze sa podarilo aktivovať 96 %. Najpočetnejšiu skupinu tvorilo 2 700 elektronických schránok pozemkových spoločenstiev a 2 803 schránok právnických osôb založených cirkvami. „Aktivácia elektronických schránok organizácií nepodnikateľského sektora je špecifická tým, že zákony nekladú na ich vznik až také prísne podmienky ako v prípade firiem a mnohé tieto organizácie nemusia zo zákona uvádzať rodné čísla štatutárov do registrov,“ uviedol poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI SR Peter Kucer. Ako dodal, číslo aktivovaných schránok je preto vysoké aj vďaka spolupráci s ostatnými rezortmi, ktoré majú v gescii dané zdrojové registre.

Samotná aktivácia e-schránok organizácií nepodnikateľského sektora začala 1. júna, keď štát aktivoval elektronické schránky vybraným neziskovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam aj organizáciám s medzinárodným prvkom. Išlo o približne 62 500 elektronických schránok. „Aj napriek nášmu apelovaniu na štatutárov evidujeme stále približne 33-tisíc elektronických schránok bez zastupovania, čo znamená, že do týchto e-schránok sa štatutári nevedia prihlásiť.

Veľká väčšina z týchto organizácií je však neaktívna alebo je v likvidácii,“ dodal Kucer. V polovici leta NASES aktivoval na doručovanie elektronické schránky ďalším 3 200 organizáciám uvedeným v registri Cirkví a náboženských spoločností a poľovníckym organizáciám.

NASES aktivuje elektronické schránky organizácií nepodnikateľského sektora automaticky. Schránka sa teda stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Do takto aktivovanej schránky bude štát doručovať úradné rozhodnutia a štatutár už nebude chodiť s tzv. žltým lístkom na poštu osobne.

„V prípade organizácií neziskového sektora sa môže stať, že štatutári nemajú dôvod na pravidelnej báze komunikovať so štátom a nechcú si z nejakého dôvodu pravidelne schránku kontrolovať. V takom prípade je tu možnosť udeliť splnomocnenie inej osobe na prístup do elektronickej schránky,“ doplnil Kucer.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú