Na právne a technické aspekty pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe sa zameriava nový projekt. Spolupracuje na ňom Právnická fakulta Univerzity Komenského (PraF UK), Fakulta informatiky a informačných technológií a Strojnícka fakulta (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Realizáciu projektu umožnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Informovala o tom PRaF UK. Dekan SjF STU Ľubomír Šooš hovorí, že výskum a budúcnosť moderných automobilov speje k úplnej autonómii. Rozhodujúcu úlohu pri tom zohráva bezpečnosť cestnej premávky. S tým súvisí predovšetkým úprava súčasnej legislatívy, poukázal.

Výsledkom projektu bude analýza súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy. Bude poskytnutá odberateľom a verejne dostupná. Súčasná právna úprava predstavuje podľa fakulty nevhodný právny rámec na využitie moderných autonómnych prvkov dopravy a brzdí inovácie.

Regulačné výzvy sa v tejto oblasti týkajú predovšetkým oblastí správneho práva, trestného práva a práva informačných technológií v kontexte ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Z technického hľadiska treba posúdiť špecifické možnosti technológií v súvislosti s konkrétnymi návrhmi regulačného rámca, približuje PRaF.

Zavedenie autonómnych vozidiel do bežnej premávky z dlhodobého hľadiska prinesie zásadné zvýšenie bezpečnosti. Čím skôr však na Slovensku dokážeme toto zrealizovať, tým skôr budeme mať potenciál na to, aby sa Slovensko mohlo stať nielen výrobným, ale aj vývojovým lídrom tohto dopravného segmentu budúcnosti,“ povedal dekan PraF UK Eduard Burda.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú