Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí odňala spoločnosti GES Slovakia s.r.o. licenciu na vysielanie programovej služby Rádio Anténa Rock. Urobila tak na základe žiadosti vysielateľa. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.

Vysvetlila, že vec zaradili do programu rokovania, aby bolo možné zaradiť čo najskôr do výberového konania 20 frekvencií, ktoré mal vysielateľ pridelené. Na dnešnom rokovaní RVR odňala licenciu na vysielanie programovej služby TVA tiež spoločnosti Stoor Sk s.r.o. Dôvodom je, že bez predchádzajúceho súhlasu RVR držiteľ uskutočnil prevod obchodného podielu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania. Spoločnosti D.Expres, k.s. programovej služby Rádio Expres odňala rada na žiadosť vysielateľa frekvenciu 88,9 MHz Liptovský Mikuláš a 96,4 MHz Poprad.

Rozdávali sa aj pokuty

Rada udelila aj dve pokuty vo výške 3 319 eur. Vysielateľ Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. programovej služby Dajto dostal pokutu za odvysielanie upútavky obsahujúcej scény násilia. Za nesprávne označenie upútavky dostal pokutu vysielateľ Mac Tv, s.r.o. programovej služby Joj plus. Na svojom rokovaní dvakrát upozornila vysielateľa C.E.N. s.r.o. programovej služby Ta3 na porušenie zákona. Prvé upozornenie sa týka vysielania programu Téma dňa z 11. januára 2021, v ktorom boli nepresné informácie k téme COVID-19. Tieto informácie mali podľa rady samostatne a aj v rámci nadväzujúcej debaty zavádzajúci charakter. Druhé upozornenie sa týka programu V politike odvysielaného 7. februára 2021. Rada konštatovala, že v ňom odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory bez náležitej názorovej oponentúry.

RVR začala dve správne konania proti vysielateľovi Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. Programová služba Dajto pravdepodobne nezaistila multimodalný prístup k programu Dva a pol chlapa, ktorý odvysielala 4. júla 2021. Rada bude riešiť aj možné nezabezpečenie súladu zvukovej zložky s technickými požiadavkami pri vysielaní programu a reklamných blokov 17. júla 2021 v čase od 22:51 do 1:01 na programovej službe Markíza.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú