Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) privítala schválenie nového Akčného plánu rozvoja elektromobility, ktorý pripravila vláda odborníkov. SEVA pri tejto príležitosti predstavila návrh na alokáciu nevyužitých zdrojov z plánu obnovy a odolnosti na priamu podporu nákupu elektromobilov. Takúto dotačnú schému sa podarilo úspešne realizovať už vo viacerých krajinách Únie, informovala SEVA.

„Pokiaľ chceme posunúť elektromobilitu na Slovensku dopredu, musíme sa zamerať na opatrenia, ktoré sa dajú realizovať aj napriek obmedzeniam súvisiacim s predčasnými voľbami a prakticky nefunkčným parlamentom,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Jedným z možných opatrení by bola alokácia nevyužitých finančných prostriedkov z plánu obnovy na priamu podporu nákupu elektroáut.

Križanský dodal, že by šlo o dôležitý krok vpred, po ktorom volajú aj potenciálni záujemcovia o kúpu elektromobilov. „Nevyužité finančné prostriedky nám ponúkajú príležitosť vytvoriť silný impulz pre rozvoj trhu,“ povedal. SEVA navrhla schému, ktorá by mohla byť základom pre realizáciu tejto stratégie, a predložila ju ministerstvu životného prostredia a ministerstvu hospodárstva.

Výška dotácie by podľa návrhu SEVA mala byť 5 000 eur vo forme priameho príspevku pri kúpe nového vozidla s emisiami nula gramov oxidu uhličitého na prejdený kilometer. Podľa odhadov SEVA by dotačnú schému mohlo do konca prvého polroka 2026 využiť 9 000 vodičov, čo by si vyžiadalo sumu 45 miliónov eur.

Dotačná schéma pre nákup elektromobilov kategórie N2 a N3 (nákladné v rozmedzí 3,5 – 12 ton, respektíve nad 12 ton) by mala podporiť zavedenie bezemisných nákladných vozidiel v mestskej a prímestskej logistike. SEVA navrhla alokovať na podporu nákladnej dopravy sumu desať miliónov eur, ktoré by umožnili získať podporu do výšky 35 000 eur v kategórii N2 a 130 000 eur v kategórii N3 s maximálnym počtom päť vozidiel na jeden subjekt.

Súčasný stav v rozvoji elektromobility na Slovensku podľa SEVA nie je uspokojivý, ale Križanský verí, že aktívne kroky zo strany poverenej vlády a podpora zo strany verejnosti môžu zmeniť trend.

„S čerpaním fondov z Bruselu máme na Slovensku dlhodobý problém a s plánom obnovy to, žiaľ, už dnes nevyzerá inak. Prečo nevyužiť tieto finančné zdroje na rozvoj trhu s elektromobilmi, ktoré by sme inak veľmi pravdepodobne v roku 2026 poslali späť ako nevyčerpané? Priamo Európska komisia nám túto možnosť ponúka a Slovensko ju môže využiť pre rozvoj bezemisnej elektrickej dopravy, v ktorej výrazne zaostáva za zvyškom Európy,“ uzavrel.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú