Súdny dvor EÚ vo štvrtok zamietol odvolania, ktoré podali spoločnosti Slovak Telekom a Deutsche Telekom proti rozsudkom Všeobecného súdu týkajúcim sa protisúťažných praktík na slovenskom telekomunikačnom trhu. Znamená to, že pokuta vo výške 38,061 milióna eur, ktorá bola uložená spoločne a nerozdielne týmto dvom spoločnostiam, ako aj pokuta vo výške 19 030 milióna eur uložená len spoločnosti Deutsche Telekom, ostávajú bez zmeny.

Súdna inštancia z Luxemburgu uviedla, že Slovak Telekom (ST) ako historický telekomunikačný operátor na Slovensku poskytuje prostredníctvom svojich pevných medených a optických sietí vysokorýchlostné služby. Siete ST tiež zahŕňajú „účastnícku prípojku“, to znamená fyzické vedenia, ktoré prepájajú telefónnu zásuvku účastníka s hlavným rozvádzačom v pevnej telefónnej sieti.

Po analýze svojho vnútroštátneho trhu slovenský národný regulačný úrad v oblasti telekomunikácií v marci 2005 prijal rozhodnutie, ktorým označil ST za operátora s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu neviazaného prístupu k účastníckej prípojke. V dôsledku toho bol ST povinný podľa regulačného rámca Únie poskytnúť alternatívnym operátorom prístup k účastníckej prípojke, ktorú vlastní, a umožniť tak novým účastníkom využívať túto infraštruktúru na účely poskytovania vlastných služieb koncovým užívateľom.

Európska komisia (EK) sa v októbri 2014 rozhodla sankcionovať ST spolu s materskou spoločnosťou Deutsche Telekom AG (DT) za zneužitie dominantného postavenia na slovenskom trhu s vysokorýchlostnými internetovými službami obmedzením prístupu alternatívnych operátorov k svojej účastníckej prípojke v období od rokov 2005 až 2010.

Komisia vytýkala obom spoločnostiam stanovenie nespravodlivých podmienok v referenčnej ponuke pre neviazaný prístup k svojej účastníckej prípojke, a uplatňovaním neprimeraných cien, ktoré rovnako efektívnemu operátorovi neumožňovali reprodukovať ponuku maloobchodných služieb spoločnosti ST bez toho, aby mu vznikla strata. Z tohto dôvodu EK uložila pokutu vo výške 38 838 000 eur spoločnostiam ST a DT spoločne a nerozdielne, ako aj pokutu vo výške 31 070 000 eur samostatne spoločnosti DT.

Rozsudkami z decembra 2018 Všeobecný súd EÚ (nižšia súdna inštancia) čiastočne zrušil sporné rozhodnutie, pričom stanovil výšku pokuty uloženej spoločne a nerozdielne spoločnostiam ST a DT na 38 061 963 eur a výšku pokuty uloženej iba poslednej uvedenej na 19 030 981 eur.

Súdny dvor EÚ však vo štvrtok zamietol odvolania podané spoločnosťami ST a DT v celom rozsahu a upozornil, že postup dominantného podniku spočívajúci v odmietnutí sprístupniť svoju infraštruktúru konkurenčným podnikom, predstavuje zneužitie. Súd zopakoval, že išlo o prípad, keď dominantný podnik poskytol prístup k svojej infraštruktúre konkurenčným podnikom, ale tento prístup podriadil nespravodlivým podmienkam.

Na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zareagovala aj spoločnosť Slovak Telekom. „Berieme na vedomie dnešné rozhodnutie súdu,“ uviedol hovorca spoločnosti pre služby a financie Michal Korec pre TASR.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom