Okrem tradičných predmetov ako je matematika, biológia alebo dejepis sa môžu žiaci základných a stredných škôl na Slovensku učiť aj netradičné predmety. Ide napríklad o životovedu, ekomatematiku alebo astronómiu. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Napríklad na ekomatematike študenti počítajú environmentálne príklady, napríklad ako znížiť množstvo komunálneho odpadu o 50 percent,“ priblížil rezort školstva.

Voliteľné predmety v rámci prierezových tém určených ministerstvom školstva si môžu školy samostatne vytvoriť a vyučovať popri povinných predmetoch základného vzdelania. „Rozhodnutie o vytvorení nového predmetu je v kompetencii školy,“ uviedlo ministerstvo školstva. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Následne ho musí schváliť zriaďovateľ školy.

Na Základnej škole v Klátovej Novej Vsi napríklad žiaci šiesteho ročníka navštevujú raz týždenne predmet astronómia. V Banskej Bystrici na Základnej škole na Ďumbierskej ulici majú deti od prvého ročníka predmet obohatenie. Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach ponúka viacero zaujímavých voliteľných predmetov, ako sú psychológia, projektový manažment alebo programovanie webových stránok.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom