Európska komisia (EK) vo štvrtok, deväť mesiacov po začatí antisubvenčného vyšetrovania, uvalila dočasné vyrovnávacie clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie z Číny. Európska komisia (EK) vo štvrtok, deväť mesiacov po začatí antisubvenčného vyšetrovania, uvalila dočasné vyrovnávacie clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie z Číny.

Komisia oznámila, že na základe vyšetrovania dospela k záveru, že hodnotový reťazec batériových elektromobilov v Číne využíva nespravodlivé subvencovanie, ktoré spôsobuje výrobcom rovnakých vozidiel v EÚ hrozbu hospodárskych škôd.

Vyšetrovanie preskúmalo aj pravdepodobné dôsledky a vplyv týchto opatrení na dovozcov, používateľov a spotrebiteľov týchto typov vozidiel v EÚ.

Podľa EK sa v posledných týždňoch zintenzívnili konzultácie s čínskou vládou, najmä po výmene názorov medzi výkonným podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom a čínskym ministrom obchodu Wangom Wentaom. Kontakty medzi oboma stranami pokračujú na technickej úrovni s cieľom dosiahnuť riešenie kompatibilné so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO), ktoré primerane rieši obavy prednesené EÚ.

Jednotlivé clá, ktoré sa uplatňujú na troch čínskych výrobcov zaradených do vzorky, sú: BYD: 17,4 %, Geely: 19,9 % a SAIC: 37,6 %.

Ostatní výrobcovia elektromobilov v Číne, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní, ale neboli zaradení do skúmanej vzorky, podliehajú 20,8 % váženému priemernému clu. Clo pre ostatné nespolupracujúce spoločnosti je vo výške 37,6 %.

V porovnaní so sadzbami zverejnenými 12. júna 2024 sa dočasné clá upravili mierne smerom nadol.

Dočasné clá sa budú uplatňovať od 5. júla 2024 maximálne po obdobie štyroch mesiacov. V tomto časovom rámci sa musí prijať konečné rozhodnutie o konečných clách prostredníctvom hlasovania členských štátov EÚ. Po prijatí tohto rozhodnutia by sa clá stali konečnými na obdobie piatich rokov.

Komisia začala antisubvenčné vyšetrovanie dovozu osobných batériových elektrických vozidiel s pôvodom v Číne v októbri 2023. Takéto vyšetrovanie sa musí ukončiť najneskôr do 13 mesiacov od začatia a konečné opatrenia sa musia uložiť najneskôr štyri mesiace po uložení dočasných ciel.

Podľa bežného postupu na ochranu obchodu budú teraz členské štáty hlasovať o dočasných opatreniach písomným postupom a jednoduchou väčšinou najneskôr do 14 dní od uverejnenia dočasných opatrení v Úradnom vestníku EÚ.

Po zohľadnení pripomienok zainteresovaných strán eurokomisia zverejní návrh konečných opatrení, ak existujú, a poskytne zainteresovaným stranám primeraný čas (desať dní) na vyjadrenie. Komisia následne predloží konečné rozhodnutie členským štátom, ktoré budú hlasovať, a návrh EK bude prijatý, pokiaľ nebude proti nemu kvalifikovaná väčšina.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú