V indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorá meria aj úroveň digitálnych zručností obyvateľstva, patrí Slovensko k najhorším krajinám v Európskej únii (EÚ). Prostredníctvom svojej webovej stránky o tom informuje Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku. Spomedzi 28 štátov sa SR umiestnila na 22. mieste. Podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je 27 %, čo je síce viac ako priemer krajín Visegrádskej štvorky (V4), no stále nedosahuje priemer EÚ (33 %).

„Tento rok DESI ukazuje pokrok vo všetkých členských štátoch a vo všetkých kľúčových oblastiach, ktoré sa v indexe merajú. Na základe údajov spred pandémie sa skóre Slovenska mierne zvýšilo vďaka zlepšeniu v oblastiach pripojiteľnosti, využívania internetových služieb a digitálnych verejných služieb,“ uvádza sa na stránke. Väčšina ukazovateľov sa však nezlepšila dostatočne na to, aby udržala krok s priemerom EÚ.

Slovensko napríklad kleslo v poradí v oblasti ľudského kapitálu a vo využívaní internetových služieb na 20. miesto. Naopak, podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je na úrovni 27 %, čo je najlepšie skóre v regióne V4, no stále nedosahuje priemer EÚ, teda 33 %.

Zobraziť celú galériu (0)
Flickr (Úprava redakcie)

Na Slovensku sa naďalej zlepšuje rýchle a ultrarýchle širokopásmové pokrytie a znížil sa počet Slovákov, ktorí nikdy nepoužili internet (12 %), čo je však stále nad priemerom EÚ (9 %). Internet celkovo používa 82 % Slovákov a elektronické bankovníctvo 66 %. Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov.

Pod priemerom EÚ ostávajú, napriek zlepšeniu, aj ukazovatele kvality elektronickej verejnej správy a stagnuje aj elektronický obchod. EK vydáva tieto správy od roku 2014. Ich súčasťou sú profily jednotlivých krajín ako aj tematické kapitoly, ktoré sú kombináciou kvantitatívnych údajov získaných pomocou ukazovateľov DESI v piatich oblastiach.

„Súčasná pandémia ochorenia Covid-19 ukázala, akými dôležitými sa stali digitálne aktíva pre naše hospodárstva a ako siete a prepojiteľnosť, dáta, umelá inteligencia a superpočítače, ako aj základné a pokročilé digitálne zručnosti podporujú hospodárstvo a spoločnosť,“ uzatvára sa na stránke Zastúpenia EK. DESI je tvorený EK.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú