Samsung patrí dlhé roky medzi svetovú elitu. U? od po?iatkov klasických ?hlúpych? telefónov sa jeho modely stali nesmierne ob?úbené. Niet sa preto ?omu ?udova?, ?e aj pri nástupe éry smartfónov sa jeho pozícia na trhu e?te viac upevnila. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vo svojom portfóliu má naozaj ve?ké mno?stvo modelov z rodiny Galaxy, no high-end línia S sa radí do tej najvy??ej triedy. Na za?iatku mala spolo?nos? v ponuke svoj prvý Android s ozna?ením Galaxy I-7500. Ten bol v?ak ?asom nahradený prvou poriadnou vlajkovou lo?ou – modelom Galaxy S. Na jednotlivé rozdiely týchto smartfónov a? po najnov?iu S8-?ku sa pozrel známy youtuber z kanálu EverythingApplePro. V jeho rýchlostnom teste boli porovnávané nielen zmeny vo výkone zariadení, ale aj kvalite fotografií ?i displejov. Nezabudlo sa v?ak ani na meranie teploty a decibelov z výstupu reproduktorov jednotlivých zástupcov legendárnej S-línie.

Samsungzdroj fotografie: Screenshot/EverythingApplePro/YouTube

Nenechaj si ujs?
Sladkého Androidu 7.1 Nougat sa do?kal aj staru?ký Samsung Galaxy S2

V?etky tieto testy tak odha?ujú, ako ?aleko sa technológie po?as uplynulých rokov vyvinuli. Pri predstavení prvého Android smartfónu od Samsungu by si zrejme ani samotná spolo?nos? nepomyslela, ?e jedného d?a uvedie na trh kúsok, akým je nová S8-?ka. Testovanie za?alo zapnutím v?etkých zariadení. Ako sa dalo o?akáva?, tak túto úlohu zvládol najrýchlej?ie práve nedávno predstavený model Galaxy S8, ktorého prekvapivo nasledovalo omnoho star?ie Galaxy S. Poslednú, teda 9. prie?ku obsadil model Galaxy I-7500. Skuto?ne obrovský genera?ný rozdiel medzi testovanými modelmi prezradili aj benchmarkové aplikácie.

Samsungzdroj fotografie: Screenshot/EverythingApplePro/YouTube

V ?al?ej skú?ke na?ítavania web stránky obstáli v?etky smartfóny okrem prvého Galaxy S, ktorý nebol schopný daný web na?íta?. S vývojom technológií ide ruka v ruke zni?ovanie pracovnej teploty, ktorá bola meraná aj v tomto testovaní. Uvedené hodnoty sú v?ak vo Fahrenheitoch. V závere testov ale nechýbala ani skú?ka rýchlosti skenera odtla?kov prstov ?i kvality fotoaparátov. Pre lep?iu predstavu, aké ve?ké sú medzigenera?né rozdiely týchto smartfónov si nenechaj ujs? prilo?ené video, ktoré ti prezradí v?etky detaily. Vlastní? alebo si niekedy vlastnil niektorý z týchto modelov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]