banner-redmi-4aTrend odstra?ovania 3.5 mm audio jacku u? zasiahol viacerých výrobcov, ktorí tak urobili kvôli zmen?eniu hrúbky svojich nových smartfónov. Pre po?úvanie hudby musia teda pou?ívatelia vyu?i? iné mo?nosti. Sony v?ak tomuto trendu nepod?ahlo a rozhodlo sa ponecha? ob?úbený konektor vo svojich smartfónoch aj na?alej. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sony e?te v decembri minulého roka potvrdilo, ?e sa ob?úbeného audio konektora, ktorý je u? desa?ro?ia najpou?ívanej?ím medzi mnohými zariadeniami, neplánuje vzda? a na?alej ich budeme môc? v jeho smartfónoch nájs?. Spolo?nos? tak berie oh?ad najmä na zákazníkov, ktorým chce aj na?alej poskytova? mo?nos? po?úva? kvalitnú hudbu tradi?ným spôsobom. Apple je jedným z výrobcov, ktorí to vyrie?ili inak. Majitelia iPhonov majú pri po?úvaní hudby na výber pou?i? bu? Bluetooth slúchadlá, alebo kúpi? ?peciálny adaptér.

sony-xperia-xa-product-2
zdroj fotografie: CNET

TIP: Vlajková lo? Sony Xperia X a jej Compact verzia dostávajú aktualizáciu na Android 7.0 Nougat

Pre po?úvanie hudby v?ak mô?e by? pou?itý aj konektor USB Type-C, ktorý zárove? dovo?uje vyrobi? ten?í smartfón s vä??ou batériou. Nový USB-C konektor a Lightning port mô?u dokonca zlep?i? kvalitu zvuku. Sony v?ak chce stále osta? pri klasickom 3,5 mm audio jacku, ktorý má v jeho smartfónoch zastúpenie u? mnoho rokov. Zatia? nie je známe, ako dlho bude výrobca trendu odstra?ovania odoláva?, no v blízkej budúcnosti ho nové zariadenia od Sony e?te budú obsahova?. Myslí? si, ?e je na ?ase, aby sa audio jack úplne vytratil zo smartfónov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]