Aj tebe je mo?no v posteli príli? horúco, no tvoj partnerka nemá problém by? a? po u?i zakrytá pod perinou. Tento ?astý problém sa rozhodla vyrie?i? spolo?nos? SmartDuvet so svojou inteligentnou poste?ou, ktorá ti poskytne po?as horúcej noci príjemné schladenie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? SmartDuvet má u? na svojom konte jednu netradi?nú poste?. Pred ?asom toti? na Kickstarteri predstavila svoj prvý model, ktorý bol schopný ráno si sám ustla?. Teraz v?ak prichádza druhá verzia, ktorá okrem tejto ?ikovnej mo?nosti priná?a aj reguláciu teploty na oboch stranách postele. Úh?adné úpravy má na starosti vzduchový kompresor, ktorý vypl?uje malé kanáliky a tie následne pod tlakom roztiahnu periny do pôvodného stavu.

zdroj fotografie: Screenshot/Smart Duvet/YouTube

Nenechaj si ujs?
Do radov Xiaomi pribudli ?al?ie dva ?ialené produkty! ?o to je tentokrát?

Táto ?ikovná veci?ka je ukrytá priamo v posteli. Na nastavenie teploty sta?í, ak si pou?ívate? v aplikácii zvolí chladenie studeným alebo ohrievanie teplým vzduchom z ovládacieho boxu. Pod?a spolo?nosti táto poste? nezvý?i len pohodlie pri spánku, ale v?aka okysli?eniu prikrývok zabra?uje tvorbe rôznych rozto?ov. Zárove? v?ak SmartDuvet odporú?a, aby poste? neslú?ila na vyhrievanie priestorov bytu ?i domu.

zdroj fotografie: Screenshot/Smart Duvet/YouTube

U? teraz tento parádny projekt na Indiegogo získal dostatok potrebných financií, a to a? o 550 % viac ako bolo plánované. S dodávkami prvým zákazníkom by spolo?nos? mohla za?a? e?te v septembri. Cena za pred?asné objednanie SmartDuvet Breez je stanovená na 180 ?, no po oficiálnom uvedení na trh sa zdvihne a? o 140 ?. Ak chce? ma? aj ty komfortný spánok po?as horúcich letných nocí alebo sa zahria? v zime, teraz má? ideálnu príle?itos? investova? do tohto jedine?ného projektu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]