Nakupovanie v internetových obchodoch aj na Slovensku čakajú veľké zmeny. Vláda totiž schválila zákon podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 28. februára 2018, ktoré prinesie rovnoprávnosť pri nakupovaní v zahraničných európskych e-shopoch ako na Slovensku. Podľa nového zákona nesmú obchodníci pri predaji tovaru cez internet robiť rozdiely medzi zákazníkmi z iných krajín, za čo im po novom hrozí vysoká pokuta.

Európska únia prišla s riešením nedôvodného rozdeľovania zákazníkov pri nákupe na internete podľa ich geografickej polohy ešte začiatkom minulého roka, kedy vydala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302. Znevýhodnenie zákazníkov z iných členských krajín EÚ však bolo pri nakupovaní cez e-shopy založené aj na diskriminácii podľa štátnej príslušnosti či miesta bydliska. V praxi to znamenalo, že v zahraničných internetových obchodoch nemuseli byť nákupy cez internet pre Slovákov rovnako výhodné ako pre obyvateľov konkrétnej krajiny.

Koniec diskriminácii pri nakupovaní v zahraničných e-shopoch

EÚ však prijala spomínané nariadenie, ktoré má odstrániť rozdiely a problémy na vnútorných trhoch, ktoré obmedzujú práva spotrebiteľa. Internetové obchody pri nákupe zo zahraničia dokážu určiť lokalitu zákazníka a tomu prispôsobiť aj ceny tovaru.

Za týmto neželaným javom bolo často presmerovanie na verziu webu v ich jazyku, kde bol tovar drahší ako na navštívenej stránke. Nové pravidlá Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 vstúpili do platnosti už 3. decembra minulého roka, pričom každý členský štát mal následne určiť zodpovedný orgán a stanoviť predpisy, ktoré budú toto nariadenie vykonávať.

Nenechaj si ujsť
Slovensko – krajina digitalizácie #1: Na čo sme minuli za viac ako 10 rokov takmer miliardu eur?

Slovenský parlament prišiel 11. septembra so schválením návrhu zákona, ktorý bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR. Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša povinnosti pre obchodníkov, ktorým v prípade jeho porušenia bude hroziť najvyššia pokuta až 50 000 €.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa nariadenia EÚ bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže v prípade zistenia, že došlo k pochybeniu a porušeniu zákona podľa čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2018/302 udeliť pokutu vo výške od 100 € do 25 000 €.

Pokiaľ obchodník do roka od zistenia a uloženia pokuty tento zákon znova poruší, hrozí mu až dvojnásobná sankcia. Uložiť pokutu bude možné najneskôr aj do 3 rokov po odhalení porušenia zákona. Všetky udelené pokuty budú smerovať do štátneho rozpočtu. Tieto nové pravidlá začnú pre obchodníkov platiť už od 15. októbra tohto roka.

Pošli nám TIP na článok



Teraz čítajú