Nakupovanie v internetových obchodoch aj na Slovensku čakajú veľké zmeny. Vláda totiž schválila zákon podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 28. februára 2018, ktoré prinesie rovnoprávnosť pri nakupovaní v zahraničných európskych e-shopoch ako na Slovensku. Podľa nového zákona nesmú obchodníci pri predaji tovaru cez internet robiť rozdiely medzi zákazníkmi z iných krajín, za čo im po novom hrozí vysoká pokuta.

Európska únia prišla s riešením nedôvodného rozdeľovania zákazníkov pri nákupe na internete podľa ich geografickej polohy ešte začiatkom minulého roka, kedy vydala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302. Znevýhodnenie zákazníkov z iných členských krajín EÚ však bolo pri nakupovaní cez e-shopy založené aj na diskriminácii podľa štátnej príslušnosti či miesta bydliska. V praxi to znamenalo, že v zahraničných internetových obchodoch nemuseli byť nákupy cez internet pre Slovákov rovnako výhodné ako pre obyvateľov konkrétnej krajiny.

Koniec diskriminácii pri nakupovaní v zahraničných e-shopoch

EÚ však prijala spomínané nariadenie, ktoré má odstrániť rozdiely a problémy na vnútorných trhoch, ktoré obmedzujú práva spotrebiteľa. Internetové obchody pri nákupe zo zahraničia dokážu určiť lokalitu zákazníka a tomu prispôsobiť aj ceny tovaru.

Za týmto neželaným javom bolo často presmerovanie na verziu webu v ich jazyku, kde bol tovar drahší ako na navštívenej stránke. Nové pravidlá Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 vstúpili do platnosti už 3. decembra minulého roka, pričom každý členský štát mal následne určiť zodpovedný orgán a stanoviť predpisy, ktoré budú toto nariadenie vykonávať.

Nenechaj si ujsť
Slovensko – krajina digitalizácie #1: Na čo sme minuli za viac ako 10 rokov takmer miliardu eur?

Slovenský parlament prišiel 11. septembra so schválením návrhu zákona, ktorý bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR. Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša povinnosti pre obchodníkov, ktorým v prípade jeho porušenia bude hroziť najvyššia pokuta až 50 000 €.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa nariadenia EÚ bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže v prípade zistenia, že došlo k pochybeniu a porušeniu zákona podľa čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2018/302 udeliť pokutu vo výške od 100 € do 25 000 €.

Pokiaľ obchodník do roka od zistenia a uloženia pokuty tento zákon znova poruší, hrozí mu až dvojnásobná sankcia. Uložiť pokutu bude možné najneskôr aj do 3 rokov po odhalení porušenia zákona. Všetky udelené pokuty budú smerovať do štátneho rozpočtu. Tieto nové pravidlá začnú pre obchodníkov platiť už od 15. októbra tohto roka.

Zo Slovenska